Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ubezpieczenia w logistyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DU>UwL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia w logistyce
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Analiza i ocena ryzyka zabezpieczanego przez ubezpieczenia gospodarcze zarówno z punktu widzenia ubezpieczyciela jak i ubezpieczającego

Treści kształcenia

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Handschke, J. Monkiewicz (red.) - Ubezpieczenia-podręcznik akademicki - Poltext, Warszawa. - 2010

T. Sangowski (red.) - Ubezpieczenia gospodarcze - Poltext, Warszawa. - 2001

S. Rogowski - Ubezpieczenia komunikacyjne - Poltext, Warszwa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Handschke, J. Monkiewicz (red.) - Ubezpieczenia-podręcznik akademicki - Poltext, Warszawa. - 2010

J. Monkiewicz (red.) - Podstawy ubezpieczeń, t. 2 - Poltext, Warszawa . - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Williams C. Arthur, Smith Michael L., Young Peter C. - Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia - PWN, Warszawa. - 2002

Literatura uzupełniająca

J. Monkiewicz (red.) - Ubezpiezenia w Unii Europejskiej - Poltext, Warszawa. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
identyfikuje ubezpieczenie jako jedną z metod zarządzania ryzykiemwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna
zna źródła prawa regulujące funkcjonowanie ubezpieczeń w przedsiębiorstwach logistycznychwykładzaliczenie cz. ustna
potrafi analizować i porównywać wybrane produkty ubezpieczeńwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
identyfikuje ubezpieczenie jako jedną z metod zarządzania ryzykiem
zna źródła prawa regulujące funkcjonowanie ubezpieczeń w przedsiębiorstwach logistycznych
potrafi analizować i porównywać wybrane produkty ubezpieczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Dankiewicz
Prowadzący grup: Robert Dankiewicz, Anna Ostrowska-Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz, Tomasz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Prowadzący grup: Anna Ostrowska-Dankiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)