Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania operacyjne i teoria optymalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-ZU>BOpiTO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania operacyjne i teoria optymalizacji
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - logistyka, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Model matematyczny zagadnienia decyzyjnego

- Zadania programowania matematycznego

- Zadania programowania liniowego

- Programowanie nieliniowe w kontekście zadań programowania liniowego

- Zadania programowania dynamicznego

- Elementy programowania wielokryterialnego

- Elementy teorii grafów

- Problemy decyzyjne w ujęciu sieciowym

- Programowanie sieciowe

- Elementy teorii obsługi masowej

- Elementy teorii gier

- Teoria optymalizacji

- Zagadnienia decyzyjne w warunkach niepewności i  niepełnej informacji

- Badania operacyjne w konstrukcji biznesplanu

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wojciech Sikora - Badania operacyjne - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2008

Stanisław Krawczyk - Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa - Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Karol Kukuła (red.) - Badania operacyjne w przykładach i zadaniach - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. - 2011

Literatura uzupełniająca

Edmund Ignasiak (red.) - Badania operacyjne - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2001

Tadeusz Trzaskalik - Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2008

Marek Siudak - Badania operacyjne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 1998

Jerzy Wojeński, Rudolf Urich - Badania operacyjne w praktyce menedżera - Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania, Warszawa. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę o sposobach modelowania matematycznego zagadnień decyzyjnychwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Potrafi rozwiązywać problemy decyzyjne z wykorzystaniem właściwych technik i metod badań operacyjnychćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
Ma wiedzę o różnych metodach poszukiwania rozwiązań optymalnych w zadaniach decyzyjnych wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Potrafi budować modele matematyczne zagadnień decyzyjnychćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę o sposobach modelowania matematycznego zagadnień decyzyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również prawidłowo dobiera i stosuje odpowiednie metody do rozwiązywania konkretnych problemów decyzyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie stosuje poznane metody do rozwiązywania nietypowych problemów decyzyjnych oraz potrafi formułować właściwe wnioski
Potrafi rozwiązywać problemy decyzyjne z wykorzystaniem właściwych technik i metod badań operacyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uogólniać i modyfikować otrzymane rozwiązania oraz wyciągać odpowiednie wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie modyfikować poznane techniki i metody do rozwiązywania nietypowych i niestandardowych problemów decyzyjnych
Ma wiedzę o różnych metodach poszukiwania rozwiązań optymalnych w zadaniach decyzyjnych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi syntetyzować, poszerzać i uogólniać swoją wiedzę na temat poszukiwania optymalnych rozwiązań dla złożonych zagadnień decyzyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę na temat metod poszukiwania rozwiązań optymalnych dla nowych nietypowych problemów decyzyjnych
Potrafi budować modele matematyczne zagadnień decyzyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi budować modele matematyczne trudniejszych złożonych zagadnień decyzyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie budować poprawne modele matematyczne dla nowych niestandardowych problemów decyzyjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)