Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komputerowe wspomaganie rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/01-DL>KWR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe wspomaganie rachunkowości
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 6 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia ma za zadanie przedstawić zasady funkcjonowania programów informatycznych wspomagających ewidencje podatkowe

Treści kształcenia

- Struktura oprogramowania Mała Księgowość SageSymfonia. Tworzenie nowej firmy. Ustawienia systemu do wymogów przedsiębiorstw różnych branż.

- Wypełnianie kartotek. Wprowadzanie i modyfikacja dokumentów.

- Wprowadzanie dokumentów do PKPiR, rejestru VAT i ich modyfikacje. Rozliczanie rozrachunków z tytuły dostaw i usług. Rozliczanie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń.

- Organizacja zabezpieczenia danych. Archiwizacja danych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

- Mała księgowość. Podręcznik użytkownika. - Wydawnictwo elektroniczne. Sage Symfonia, Warszawa. - 2013

Haski K. - Jak prowadzić poprawnie podatkową księgę przychodów i rozchodów 2012. Poradnik praktyczny z przykład - Wyd. Sigma, Skierniewice . - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady prowadzenia ewidencji podatkowych za pomocą komputerawykład/, wykład interaktywnyzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi wypełniać i interpretować dowody księgowelaboratorium/, laboratorium problemowezaliczenie cz. praktyczna
Potrafi dokonywać ewidencji dowodów księgowych za pomocą wybranego programu informatycznegolaboratorium/, laboratorium problemowezaliczenie cz. praktyczna
Potrafi dokonywać właściwych analiz danych z ewidencji podatkowejlaboratorium/, laboratorium problemowezaliczenie cz. praktyczna
wykorzystując umiejętności interpersonalne rozwiązuje typowe problemy związane z wykonywaniem zawodulaboratorium/ laboratorium problemoweprezentacja projektu, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna zasady prowadzenia ewidencji podatkowych za pomocą komputeranie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi wypełniać i interpretować dowody księgowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi dokonywać ewidencji dowodów księgowych za pomocą wybranego programu informatycznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
Potrafi dokonywać właściwych analiz danych z ewidencji podatkowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również popełnia niewiele błędównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również robi to bezbłędnie
wykorzystując umiejętności interpersonalne rozwiązuje typowe problemy związane z wykonywaniem zawoduCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nakonieczny
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nakonieczny
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nakonieczny
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nakonieczny
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Nakonieczny
Prowadzący grup: Joanna Nakonieczny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)