Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza opinii publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ/7A-ZU/07>AnOpPub
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza opinii publicznej
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 3 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje istotę, proces i narzędzia analizowania opinii publicznej

Treści kształcenia

- Modele społeczeństwa w badaniach opinii publicznej. Członkowie społeczeństwa jako obywatele i konsumenci. 2. Socjologia a badania opinii publicznej. Badania opinii publicznej a system demokratyczny. 3. Historia badań opinii publicznej na świecie i w Polsce. 4. Różne koncepcje i definicje opinii publicznej. Kontrowersje pojęciowe. 5. Przygotowanie badań – reprezentatywność badań – różne dobory prób. Jednostki niedostępne w badaniach opinii publicznej. Formułowanie pytań, rodzaje pytań. Interpretacja wyników. 6. Sondaże przedwyborcze jako specyficzny przykład badań opinii publicznej. Formułowanie prognoz w oparciu o sondaże. 7. Sondaże realizowane z użyciem ankiety pocztowej, internetowej, prasowej. 8. Raporty badawcze i ich zawartość.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Ryszard Dyoniziak - Sondaże a manipulowanie społeczeństwem - Universitas, Kraków . - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

E. Noelle-Neuman - Spirala milczenia - Poznań . - 2004

Literatura do samodzielnego studiowania

Marek Ostrowski, - Co nas obchodzi świat - Wydawnictwo Trio. - 2006

Literatura uzupełniająca

E. Babbie - Badania społeczne w praktyce - Warszawa . - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student określa strukturę opinii publicznej oraz mechanizmy jej wydawania. Wykład problemowyEgzamin cz. pisemna
Potrafi wskazać role psychotechnik i socjotechnik w kształtowaniu opinii. Analizuje rolę mediów w procesie opiniotwórczym.Wykład interaktywnyKolokwium
Wskazywać czynniki wpływające na zmienność opinii publicznejĆwiczenia problemoweObserwacja wykonastwa
Prognozować trendy myślenia respondentów na podstawie badań ośrodków badawczychĆwiczenia problemoweObserwacja wykonastwa
Pozyskuje informacje o badaniach ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznychĆwiczenia problemoweObserwacja wykonastwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student określa strukturę opinii publicznej oraz mechanizmy jej wydawania. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma świadomość ograniczeń i trudności interpretacyjnych wyników badań opinii publicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna współczesne systemy demokratyczne oraz zna znaczenie badań empirycznych
Potrafi wskazać role psychotechnik i socjotechnik w kształtowaniu opinii. Analizuje rolę mediów w procesie opiniotwórczym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie trafnie interpretować wyniki badań opinii publicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę dotyczącą różnych koncepcji opinii publicznej
Wskazywać czynniki wpływające na zmienność opinii publicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Prognozować trendy myślenia respondentów na podstawie badań ośrodków badawczychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Pozyskuje informacje o badaniach ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eugeniusz Moczuk
Prowadzący grup: Eugeniusz Moczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)