Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie jakością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZL>ZarzJak
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jakością
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - nowoczesny marketing, nst. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie - zarządzanie projektami, nst. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie finansami, nst. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie jakością , nst. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zarządzanie międzynarodowe, nst. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-zrównoważone zarządzanie organizacją, nst. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Geneza zarządzania jakością, wdrażanie i doskonalenie znormalizowanych systemów zarządzania jakością, sposoby opracowania dokumentacji systemowej, stosowanie wybranych instrumentów zarządzania jakością.

Treści kształcenia

- Jakość i systemy zarządzania jakością - podstawowe pojęcia.

- Omówienie wybranych systemów zarządzania jakością.

- Etapy wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacji.

- Dokumentowanie systemu zarządzania jakością.

- Instrumentarium zarządzania jakością

- Jakość produktu. Mierniki jakości w logistyce.

- Integracja systemów zarządzania jakością. Podsumowanie.

- Wprowadzenie do problematyki zarządzania jakością.

- Opracowanie i ocena polityki jakości wybranej organizacji.

- Podejście procesowe i mapa procesów. Opracowanie mapy procesów dla wybranej organizacji.

- Opracowanie Księgi Jakości dla wybranej organizacji.

- Praktyczne zastosowanie instrumentarium zarządzania jakością.

- Podsumowanie i zaliczenie.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jerzy Łunarski - Zarządzanie jakością: standardy i zasady. - WNT. - 2008

Adam Hamrol - Zarządzanie jakością z przykładami. - PWN. - 2008

Dominik Zimon - Zarządzanie jakością w logistyce - CeDeWu. - 2013

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

R. Wolniak, B. Skotnicka - Metody i narządzia zarządzania jakością. - Wyd. Politechniki Śląskiej. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

D. Lock - Podręcznik zarządzania jakością. - PWN. - 2002

Literatura uzupełniająca

A. Pacana, D. Stadnicka D., - Systemy zarządzania jakością zgodne z ISO 9001. Wdrażanie, auditowanie i doskonalenie. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie wymagania znormalizowanych systemów zarządzania jakościąwykład / wykład informacyjnyzaliczenie cz. pisemna
Potrafi posługiwać się wybranymi instrumentami zarządzania jakością.ćwiczenia problemowe / projekt zespołowysprawozdanie z projektu
Potrafi opracować politykę jakości oraz podstawową dokumentacje systemową.ćwiczenia problemowe / projekt zespołowysprawozdanie z projektu
Zna rolę jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.wykład / wykład informacyjnyzaliczenie cz. pisemna
Ma świadomość zmienności i rozwoju wymagań rynkowych oraz ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością.wykład / wykład problemowy, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna
Zna etapy wdrażania systemów zarządzania jakością w organizacjach.wykład / wykład problemowy, dyskusja dydaktycznazaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie wymagania znormalizowanych systemów zarządzania jakościąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzoną wiedzę o omawianych na zajęciach znormalizowanych systemach zarządzania jakością oraz podstawową o pominiętychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiedzę na temat integracji systemów zarządzania jakością.
Potrafi posługiwać się wybranymi instrumentami zarządzania jakością.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać odpowiedni instrument do analizowanego problemu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również poznał szerszy wachlarz instrumentów zarządzania jakością.
Potrafi opracować politykę jakości oraz podstawową dokumentacje systemową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić propozycję doskonalenia wybranych dokumentów systemowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności nabyte poprzez samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.
Zna rolę jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić wpływ jakości na różnie sfery funkcjonowania organizacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności nabyte poprzez samodzielne studiowanie literatury przedmiotu.
Ma świadomość zmienności i rozwoju wymagań rynkowych oraz ciągłego doskonalenia systemów zarządzania jakością.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Zna etapy wdrażania systemów zarządzania jakością w organizacjach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również dobrze opanował materiał, popełnia nieliczne błędynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również biegle opanował materiał, nie popełnia błędów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zimon
Prowadzący grup: Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zimon
Prowadzący grup: Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szydełko
Prowadzący grup: Magdalena Szydełko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zimon
Prowadzący grup: Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Zimon
Prowadzący grup: Dominik Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)