Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZU/07>Negoc
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Negocjacje
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, nst. II-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje istotę, proces i narzędzia negocjacji (ze szczególnym uwzględnieniem metod i technik negocjacyjnych) oraz uwarunkowania procesu negocjacji.

Treści kształcenia

- Istota i znaczenie negocjacji.

- Język negocjacji.

- Etapy negocjacji.

- Style negocjacji.

- Siła w negocjacjach.

- Trudne sytuacje negocjacyjne.

- Teoria negocjacji jako zaspokajania potrzeb.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Steele P., Murphy J., Russill R - Jak odnieść sukces w negocjacjach? - Oficyna Ekonomiczna, Kraków . - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Winch A., Winch S. - Negocjacje: jednostka, organizacja, kultura. - Difin, Warszawa . - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Thomas J. - Negocjuj aby zwyciężać: 21 zasad prowadzenia skutecznych negocjacji - MT Biznes, Warszawa . - 2006

Literatura uzupełniająca

Dawson R. - Sekrety negocjacji dla biznesmenów - MT Biznes, Warszawa . - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji oraz podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne.wykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna, zaliczenie cz. pisemna
Ma wiedzę na temat metod i narzędzi procesu negocjacji oraz rządzących nimi prawidłowości.wykład / wykład informacyjny;ćwiczenia / projekt zespołowyzaliczenie cz. ustna
Ma wiedzę z zakresu wykorzystywania podstawowych technik negocjacji; zapoznaje się ze strategiami negocjacyjnymi, taktykami oraz sposobami manipulacji podczas negocjacji.wykład / wykład problemowy;ćwiczenia / odgrywanie rólzaliczenie cz. praktyczna
Posiada umiejętność analizowania sytuacji negocjacyjnych.ćwiczenia / ćwiczenia problemowe zaliczenie cz. ustna
Potrafi zbudować zespół negocjacyjny i pokierować jego pracami.ćwiczenia / projekt zespołowy, odgrywanie rólprezentacja projektu
Potrafi określić pole negocjacyjne w relacjach międzyorganizacyjnych oraz wewnątrz organizacyjnych.ćwiczenia / ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia z zakresu negocjacji oraz podstawowe techniki i taktyki negocjacyjne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie znaczenie podstawowych pojęć, technik i taktyk negocjacyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.
Ma wiedzę na temat metod i narzędzi procesu negocjacji oraz rządzących nimi prawidłowości.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie prawidłowości rządzące negocjacjami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi w praktyce wykorzystać metody i narzędzia negocjacji.
Ma wiedzę z zakresu wykorzystywania podstawowych technik negocjacji; zapoznaje się ze strategiami negocjacyjnymi, taktykami oraz sposobami manipulacji podczas negocjacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Rozumie podstawowe strategie i taktyki negocjacyjne oraz sposoby manipulacji podczas negocjacji.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi w praktyce wykorzystać podstawowe techniki, strategie i taktyki negocjacji.
Posiada umiejętność analizowania sytuacji negocjacyjnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi ocenić sytuacje negocjacyjne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi w praktyce wykorzystać analizę sytuacji negocjacyjnej.
Potrafi zbudować zespół negocjacyjny i pokierować jego pracami.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Potrafi określić pole negocjacyjne w relacjach międzyorganizacyjnych oraz wewnątrz organizacyjnych.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Sommer
Prowadzący grup: Hanna Sommer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Sommer
Prowadzący grup: Hanna Sommer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Sommer
Prowadzący grup: Hanna Sommer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Sommer
Prowadzący grup: Hanna Sommer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Sommer
Prowadzący grup: Hanna Sommer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Sommer
Prowadzący grup: Hanna Sommer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)