Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie strategiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZZ0-ZU/07>ZarzStr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie strategiczne
Jednostka: Zakład Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności
Grupy: Przedmioty 2 sem - zarządzanie - zarządzanie firmą, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie - project portfolio manager, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-komunikacja w biznesie, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-prof. menedżer,nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-rachunkowość w zarz. finansami przedsięborstwa, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-Start-up-kreowanie innowacyjnego biznesu, nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarz. organizacjami.pub., nst. II-go stopnia
Przedmioty 2 sem. - zarządzanie-zarządzanie bezpieczeństwem, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego.wykład, ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna.obserwacja wykonawstwa, egzamin cz. pisemna.
zna metody analizy strategicznej i planowania strategicznego i inne, a także posiada umiejętności niezbędne do ich przeprowadzenia - indywidualnie i w grupie.wykład/wykład informacyjny, problemowy, multimedialny; ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna.obserwacja wykonawstwa, egzamin cz. pisemna.
potrafi rozwiązywać problemy zarządzania strategicznego - indywidualnie i w grupie, a więc wyznaczać cele i kryteria decyzyjne, planować pracę i dokonywać wyboru.ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna, studium przypadku, warsztaty.obserwacja wykonawstwa, egzamin cz. pisemna.
rozróżnia i opisuje rodzaje strategii zarządzania.wykład/wykład informacyjny, problemowy, multimedialny; ćwiczenia/ćwiczenia problemowe, dyskusja dydaktyczna.obserwacja wykonawstwa, egzamin cz. pisemna.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
zna pojęcia z zakresu zarządzania strategicznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać związki między podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania strategicznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi podać przykłady praktyczne do podstawowych pojęć z zakresu zarządzania strategicznego oraz opisuje istotę, genezę i ewolucję tej specjalności naukowej.
zna metody analizy strategicznej i planowania strategicznego i inne, a także posiada umiejętności niezbędne do ich przeprowadzenia - indywidualnie i w grupie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać zalety i ograniczenia poszczególnych koncepcji oraz narzędzi zarządzania strategicznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi podać praktyczne przykłady zastosowania koncepcji i narzędzi zarządzania strategicznego.
potrafi rozwiązywać problemy zarządzania strategicznego - indywidualnie i w grupie, a więc wyznaczać cele i kryteria decyzyjne, planować pracę i dokonywać wyboru.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi sprawnie i kompleksowo rozwiązywać problemy zarządzania strategicznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi biegle rozwiązywać problemy zarządzania strategicznego, odznaczając się ponadto podejściem interdyscyplinarnym i zdolnościami przywódczymi.
rozróżnia i opisuje rodzaje strategii zarządzania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo scharakteryzować strategie zarządzania i wskazać związki między nimi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wielopłaszczyznowo analizuje warunki użyteczności poznanych rodzajów strategii i podaje praktyczne przykłady ich zastosowania.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 21 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olena Arefieva
Prowadzący grup: Olena Arefieva, Sylwia Dziedzic
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Wyrwa
Prowadzący grup: Dariusz Wyrwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bembenek
Prowadzący grup: Bogusław Bembenek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bembenek
Prowadzący grup: Bogusław Bembenek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bembenek
Prowadzący grup: Bogusław Bembenek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Bembenek
Prowadzący grup: Bogusław Bembenek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)