Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etykieta akademicka CP0-DI>EAkad
Reguły punktacji przedmiotu

CP-DI - Inżynieria chemiczna i procesowa, st. I-go stopnia (inż.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
CP-DI
Inżynieria chemiczna i procesowa, st. I-go stopnia (inż.)
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2017/18-Z - ...)
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)