Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kriogenika FA/I-DI>Krio
Reguły punktacji przedmiotu

FA-DI - Fizyka techniczna, st. I-go stopnia (inż.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
FA-DI
Fizyka techniczna, st. I-go stopnia (inż.)
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
5
(2010/11-L - 2015/16-Z)
4
(2015/16-Z - 2015/16-Z)
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)