Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia i organizacja napraw pojazdów sam. MT/D-ZI>TecOrgNap
Reguły punktacji przedmiotu

MT-ZI - Transport, nst. I-go stopnia (inż.)

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
MT-ZI
Transport, nst. I-go stopnia (inż.)
zaliczeniowe dla etapu studiów
ECTS
4
(2012/13-Z - 2015/16-Z)
3
(2015/16-Z - 2015/16-Z)
3
(2016/17-Z - ...)
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)