Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontakt

Administrator / Helpdesk techniczny USOSweb

mgr inż. Piotr Basiak (tel. 17 743-21-78, e-mail: )

Sekcja Informatyzacji Toku Studiów
Politechnika Rzeszowska
al. Powstańców Warszawy 12
budynek V, p. V-B.117 A

Legitymacje

mgr inż. Wiktor Dąborowski (tel. 17 743-21-77, e-mail: )

Procedura ubiegania się o wydanie legitymacji

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie świadczeń dla studentów i doktorantów PRz, t.j. wnioski o przyznanie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomogi,
  • stypendium rektora dla studentów,
  • stypendium rektora dla doktorantów
wraz z załącznikami należy dostarczyć do Biura Pomocy Materialnej dla Studentów (ul. Podkarpacka 1a, 35-082 Rzeszów, bud. J, pok. 101, 102 lub 118 - Zobacz na mapie).

UWAGA: W przypadku studentów Wydziału Mechaniczno-Technologicznego dokumenty należy dostarczyć do Dziekanatu WMT (ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola).

Konsultacje telefoniczne:

Konsultacje telefoniczne będą możliwe w dniach poniedziałek - piątek w godzinach 8:00 – 14:00 pod numerami telefonów: 17 865 1482, 17 743 2514, 17 743 2513, 17 743 2516, 17 865 1285, 17 743 2515.

Adres email:

stypendia@prz.edu.pl

Świadczenia dla studentów (wnioski)

mgr inż. Wojciech Nowak (tel. 17 865-14-82, e-mail: )

mgr Regina Polak (tel. 17 743-25-16, e-mail: )

mgr Małgorzata Wojciechowska (tel. 17 865-12-85, e-mail: )

mgr Anna Wójcik (tel. 17 743-25-14, e-mail: )

mgr Agnieszka Kołodziej (tel. 17 743-25-15, e-mail: )

Wydział Mechaniczno-Technologiczny w St. Woli - mgr Monika Karwan (tel. 15 814-80-01, e-mail: , adres do korespondencji: ul. Kwiatkowskiego 4, 37-450 Stalowa Wola)

Świadczenia dla doktorantów (wnioski)

mgr Agnieszka Kołodziej (tel. 17 743-25-15, e-mail: )

Stypendium rektora dla studentów

mgr Renata Turek (tel. 17 743-23-89, e-mail: )

Wnioski o przyznanie miejsca w domu studenckim PRz

mgr Magdalena Szczepańska (tel. 17 743-20-85, e-mail: )

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)