Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mapa budynków jednostki
Wydział Chemiczny

Na poniższej mapce zaznaczone zostały niektóre budynki wybranej jednostki oraz jej podjednostek. Kliknij na czerwoną ikonę na mapce, aby zobaczyć jej opis. Kliknij i pociągnij mapkę, aby ją przesunąć. Użyj kółka myszki, aby ją powiększyć lub zmniejszyć.
UWAGA. Nie wszystkie budynki zostały oznaczone na mapce. Pełną listę budynków znajdziesz pod mapką.

Lista budynków

Budynek Adres Na mapie?
Arcus
Wydział Chemiczny
(adres nieznany) TAK
Budynek H - Wydział Chemiczny
Wydział Chemiczny
Pracownia Chemii Bioorganicznej
Wydziałowe Laboratorium Spektrometrii
Katedra Chemii Ogólnej i Elektrochemii
Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki
Zakład Informatyki Chemicznej
Zakład Chemii Organicznej
Katedra Chemii Fizycznej
Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Katedra Kompozytów Polimerowych
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Katedra Polimerów i Biopolimerów
Al.Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek K - Wydział Budownictwa Inżynierii Środowiska i Architektury
Wydział Chemiczny
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Al.Powstańców Warszawy 6, 35-959 Rzeszów TAK
Budynek OND - Ośrodek Naukowo-Dydaktyczny w Albigowej
Wydział Chemiczny
Katedra Biotechnologii i Bioinformatyki
Zakład Informatyki Chemicznej
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
37-122 Albigowa TAK
Budynek V - Regionalne Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne PRz
Wydział Chemiczny
Powstańców W-wy 12, 35-959 Rzeszów TAK
Inkubator Przedsiębiorczości - Laboratorium Badawcze dla PRz
Wydział Chemiczny
Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Poznańska 2 D, 35-959 Rzeszów TAK
Zajęcia zdalne
Wydział Chemiczny
(adres nieznany) NIE
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)