Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elektronika i telekomunikacja, nst. I-go stopnia (inż.)

Informacje o programie studiów

Kod: ET-ZI
Nazwa: Elektronika i telekomunikacja, nst. I-go stopnia (inż.)
Tryb studiów: Niestacjonarne
Rodzaj studiów: pierwszego stopnia (inżynierskie)
Czas trwania: 4-letnie (8 semestrów)
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu Kierunki: elektronika i telekomunikacja
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
elektronika i telekomunikacja telekomunikacja
elektronika i telekomunikacja urządzenia elektroniczne
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Wydział Elektrotechniki i Informatyki (od 1992/93-L) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główne toki nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

Na podstawie wyników egzaminu maturalnego z przedmiotów określonych w uchwale Senatu Uczelni w sprawie „Warunków i trybu rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia” podejmowanej przez Senat Politechniki Rzeszowskiej na dany rok akademicki.

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • inżynier
Uprawnienia zawodowe:

-------------

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia, możliwość ubiegania się o udział w studiach podyplomowych

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)