Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona architektoniczna obiektów historycznych - architektura regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DU>AR2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona architektoniczna obiektów historycznych - architektura regionalna
Jednostka: Katedra Konserwacji Zabytków
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie ze złożonością relacji między projektowaną tkanką współczesną a kontekstem regionalnego krajobrazu.

Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywaniem zawodu architekta, poprzez rozwijanie umiejętności samodzielnego dochodzenia do rozwiązań projektowych uzależnionych od szerokiego spektrum uwarunkowań miejscowych, w tym funkcjonalno-przestrzennych, technicznych, prawnych.

Wykształcenie postawy szacunku dla kontekstu regionalnego.

Przygotowanie studenta do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie architekta poprzez rozwinięcie umiejętności kształtowania współczesnych struktur architektonicznych w środowisku regionalnym.

Treści kształcenia

- Zapoznanie z podstawowymi pojęciami z zakresu regionalizmu w architekturze. Różne podejścia do kwestii regionalizmu w w architekturze (regionalizm, regionalizm krytyczny, neoregionalizm itp.).

- Muzea skanseny jako forma ochrony regionalnej architektury oraz ich znaczenie dla tożsamości mieszkańców. Rola architektury sakralnej w kształtowaniu tradycji regionalnej.

- Zasady projektowania architektonicznego i urbanistycznego dostosowanego do współczesnych wymagań i funkcji w aspekcie orębności regionalnej miejsca.

- Zagadnienia roli architektury regionalnej w ochronie środowiska człowieka, jej relacji z ekologią (proekologiczne cechy tradycyjnej architektury, urbanistyki, możliwości i celowość ich zastosowania i rowijania we współczesnym projektowaniu).

- Znaczenia architektury regionalnej w zachowaniu, kontynuacji i rozwoju tożsamości środowiska człowieka. Idee kształtowania architektury w zgodzie z prawami natury.

- Koncepcje planistyczne i architektoniczno-urbanistycznych w rozwoju bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na obszarach chronionych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Współczesne obiekty użyteczności publicznej w środowisku kulturowym o cechach regionalnych.

- Koncepcje nowoczesnego ekologicznego budownictwa i ich relacje z architekturą regionalną (znaczenie skali i charakteru obiektów oraz materiałów budowlanych i detali architektonicznych).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Bogdanowski - Wprowadzenie do regionalizmu architektoniczno-krajobrazowego, [w:] Wiadomości Ekologiczne, T.XXIX, z - Warszawa. - 1983

J. Bogdanowski - Krajobraz miasta jako problem tożsamości życia, Człowiek i środowisko. - Warszawa. - 1987

G. Ciołek - Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce. - Kraków. - 1984

W. Kosiński - Regionalizm. Architektura 1. - . - 1981

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. Niezabitowski, pod redakcją E. Chojeckiej - O pojęciu organiczności w architekturze w Sztuka a natura. - Katowice. - 1991

Z. Radziewanowski - Architekutura regionalna jako czynnik sprzyjający identyfikacji człowieka ze środowiskiem. - II OSAR-Kraków-Zakopane. - 1981

Literatura do samodzielnego studiowania

Z. Radziewanowski - Rola schronisk turystycznych w strukturze zagospodarowania przestrzennego obszarów górskich Polski P - Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków. - 1989

Z. Radziewanowski - O niektórych problemach reginalizmu i ekologii w architekturze i urbanistyce - Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków. - 2005

Literatura uzupełniająca

Ch. Alexander - Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja. - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk . - 2008

J. Czajkowski - Muzea na wolnym powietrzu w Europie, - Rzeszów-Sanok . - 1984

S. Giedion - Przestrzeń, czas i architektura. Narodziny nowej tradycji. - Warszawa. - 1968

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę w zakresie zasad projektowania obiektów w środowisku naturalnym i słabo zurbanizowanymwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja zespołowa
Ma wiedzę w zakresie ograniczeń wynikających z projektowania obiektów budowlanych w środowisku przyrodniczymwykład, projekt zespołowyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi zidentyfikować i dokonać twórczej reinterpretacji cech charakterystycznych architektury danego regionu.wykład, projekt zespołowyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi wykonać koncepcyjny projekt architektoniczny obiektu w środowisku przyrodniczym w oparciu o zasady projektowania, przepisy prawne i rozwiązania technicznewykład, projekt zespołowyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Ma świadomość potrzeby podkreślania tożsamości regionalnej w projektowaniu architektonicznym.wykład, projekt zespołowyegzamin cz. pisemna, prezentacja
Wykazuje gotowość stosowania elementów architektury regionalnej i ich współczesnej reinterpretacji w celu zaznaczenia odmienności regionalnej i ułatwienia identyfikacji projektowanego obiektu.wykład, projekt zespołowyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę w zakresie zasad projektowania obiektów w środowisku naturalnym i słabo zurbanizowanymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 80%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%.
Ma wiedzę w zakresie ograniczeń wynikających z projektowania obiektów budowlanych w środowisku przyrodniczymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 80%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%.
Potrafi zidentyfikować i dokonać twórczej reinterpretacji cech charakterystycznych architektury danego regionu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 80%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%.
Potrafi wykonać koncepcyjny projekt architektoniczny obiektu w środowisku przyrodniczym w oparciu o zasady projektowania, przepisy prawne i rozwiązania technicznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 80%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%.
Ma świadomość potrzeby podkreślania tożsamości regionalnej w projektowaniu architektonicznym.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Wykazuje gotowość stosowania elementów architektury regionalnej i ich współczesnej reinterpretacji w celu zaznaczenia odmienności regionalnej i ułatwienia identyfikacji projektowanego obiektu.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-28 - 2015-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Pásztor
Prowadzący grup: Peter Pásztor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Pásztor
Prowadzący grup: Peter Pásztor, Bartłomiej Tomkowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Pásztor
Prowadzący grup: Agata Mikrut, Peter Pásztor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Peter Pásztor
Prowadzący grup: Agata Mikrut, Peter Pásztor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Malczewska
Prowadzący grup: Joanna Malczewska, Agata Mikrut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Malczewska
Prowadzący grup: Joanna Malczewska, Agata Mikrut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.