Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona architektoniczna obiektów historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DU>OAOH Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona architektoniczna obiektów historycznych
Jednostka: Katedra Konserwacji Zabytków
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zapoznanie z wybranymi zagadnieniami z zakresu przedmiotu. Wykładnia podstawowej terminologii. Scharakteryzowanie rozwoju ochrony zabytków od starożytności do współczesności. Poznanie metodologii prac konserwatorskich. Zapoznanie z historią ochrony zabytków w Polsce.

Treści kształcenia

- Zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zakresem ochrony wartości kulturowych.

- Zagadnienia ochrony i rewaloryzacji zespołów urbanistycznych i architektonicznych oraz ochrony krajobrazu otwartego i zielonego. Funkcja i znaczenie zabytków w percepcji społecznej.

Krajobraz pierwotny a krajobraz kulturowy. Zarys rozwoju pojęcia ochrony zabytków.

- Adaptacja istniejących struktur oraz integracja ich z formami współczesnymi.

- Rewitalizacja zespołów zdegradowanych.

Metodologia prac konserwatorskich w zespołach zabytkowych. Omówienie etapów prac projektowych i ich realizacji na poszczególnych etapach.

- Problematyka konserwatorska zespołów urbanistycznych i architektonicznych (na przykładzie zespołów miejskich, wiejskich, architektoniczno-krajobrazowych).

- Problematyka konserwatorska założeń pałacowo-parkowych.

- Zagadnienia integracji współczesnych form architektonicznych z historycznymi

i tradycyjnymi formami otoczenia.

Wykonawstwo konserwatorskie: kwalifikacje wykonawców; dokumentacja badań oraz prac konserwatorskich.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

W. Borusiewicz - Konserwacja zabytków budownictwa murowanego - Warszawa . - 1985

M. Brykowska - Metody pomiarów i badań zabytków architektury. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2003

J. Frycz - Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795 – 1918. - Wyd. PWN, Warszawa. - 1975

W. Jaskulski, S. Kocewiak, P. Ogrodzki, J. Rulewicz - Vademecum ochrony obiektów sakralnych. - Wyd. 2 zm, Ośrodek Ochrony i Konserwacji Zabytków, Warszawa. - 1996

A. Kadłuczka - Ochrona zabytków architektury. T.1, Rozwój doktryn i teorii: (vademecum). - Politechnika Krakowska, Kraków . - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

L. Majdecki - Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych. - Warszawa . - 1993

E. Małachowicz - Ochrona środowiska kulturowego, T. 1-2. - wyd. 2, Warszawa . - 1988

E. Małachowicz - Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. - 1994

B. M. Pawlicki - Strategia konserwacji zabytków architektury w Polsce. - Politechnika Krakowska, Kraków. - 1993

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Pruszyński - Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, T. 1-2. - wyd. Zakamycze, Kraków. - 2001

M. Przyłęcki, pod red. J. Ważnego i J. Karysia - Ochrona i rewaloryzacja obiektów zabytkowych [w:] Ochrona budynków przed korozją biologiczną. - wyd. Arkady, Warszawa. - 2001

B. Rymaszewski - Klucze ochrony zabytków w Polsce. - Warszawa. - 1992

I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz - Prawne problemy procesu inwestycyjno-budowlanego i konserwatorskiego - Stan prawny na 1 stycznia 200 - wyd. Zakamycze, Kraków. - 2002

Literatura uzupełniająca

J. Pruszyński - Ochrona zabytków w Polsce. Geneza, organizacja, prawo. - Warszawa. - 1989

red. E. Okoń - Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń. - Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń . - 2005

- Zarys problematyki ochrony zabytków. Skrypt dla uczestników kursów Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. - Warszawa . - 1996

J. Zachwatowicz - Ochrona zabytków w Polsce. - Wydaw. Polonia, Warszawa. - 1965

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna i rozumie procesy i procedury charakterystyczne dla działań konserwatorskich.wykład, projekt indywidualnyprezentacja projektu, egzamin cz. pisemna
Zna i rozumie metody i sposoby konserwacji zabytków stosowane w Polsce i za granicąwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi formułować diagnozy i opinie dotyczące stanu istniejącego obiektów zabytkowychwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Ma umiejętność sporządzenia wytycznych konserwatorskichwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Ma świadomość roli architekta w konserwacji obiektów zabytkowychwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu
Wykazuje gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za decyzje projektowe względem obiektów zabytkowychwykład, projekt indywidualnyegzamin cz. pisemna, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna i rozumie procesy i procedury charakterystyczne dla działań konserwatorskich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 80%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%
Zna i rozumie metody i sposoby konserwacji zabytków stosowane w Polsce i za granicąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 80%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%
Potrafi formułować diagnozy i opinie dotyczące stanu istniejącego obiektów zabytkowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 80%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%
Ma umiejętność sporządzenia wytycznych konserwatorskichnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 80%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również uzyskał efekty kształcenia na poziomie 90-100%
Ma świadomość roli architekta w konserwacji obiektów zabytkowychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Wykazuje gotowość do przyjęcia odpowiedzialności za decyzje projektowe względem obiektów zabytkowychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-28 - 2015-06-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gosztyła
Prowadzący grup: Marek Gosztyła, Tomasz Huk, Anna Małachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2015/16" (zakończony)

Okres: 2016-02-22 - 2016-06-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gosztyła
Prowadzący grup: Marek Gosztyła, Anna Małachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakończony)

Okres: 2017-02-27 - 2017-06-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gosztyła
Prowadzący grup: Marek Gosztyła, Agata Mikrut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gosztyła
Prowadzący grup: Marek Gosztyła, Rafał Lichołai, Agata Mikrut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gosztyła
Prowadzący grup: Marek Gosztyła, Rafał Lichołai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gosztyła
Prowadzący grup: Marek Gosztyła, Rafał Lichołai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.