Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BN0-DI>HT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia techniki
Jednostka: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji
Grupy: Przedmioty 1 sem. - energetyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł na 1 semestrze studiów.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do historii techniki i przemysłu;

Nauka i technika świata starożytnego

− budownictwo,

− nauki przyrodnicze,

− rzemiosło starożytne

- Nauka, technika i rzemiosło Europy XII - XVII w.

− postępy nauk przyrodniczych i ścisłych,

− rzemiosło i początki przemysłu,

− inżynieria i budownictwo,

− postępy w transporcie (wielkie podróże XV - XVIIw.)

- Rewolucja przemysłowa i jej następstwa (XVIII i 1 połowa XIX w.)

− nowe źródła energii,

− nowe technologie i materiały,

− początki nowoczesnego przemysłu,

− postępy w technice transportu i komunikacji.

- Rewolucja naukowo - techniczna przełomu XIX i XX wieku

− nowe osiągnięcia nauk przyrodniczych i ścisłych,

− postęp w technikach wytwarzania,

− przełom w technikach transportu i komunikacji (początki motoryzacji,

lotnictwa i telekomunikacji),

− nowe koncepcje w urbanistyce, budownictwie, inżynierii lądowej i wodnej,

− "druga rewolucja przemysłowa" - przełom w organizacji przemysłu,

- Postęp naukowo - techniczny XXI wieku.

- Szczegółowa analiza największych osiągnieć techniki, przybliżenie sylwetek wynalazców, omówienie wynalazków które miały najwiekśzy wpływ na życie człowieka.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Orłowski B. - Historia techniki polskiej - UTP. - 2008

Orłowski B. - Powszechna historia techniki, - . - 2010

Wiślicki A. - Z dziejów maszyn - BGW. - 1996

Proszak- Miąsik D. - Historia techniki - Oficynna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2013

Literatura uzupełniająca

Łukaszewicz J. - Początki cywilizacji technicznej na ziemiach polskich - . - 1988

Bocheński A. - Przemysł Polski w dawnych wiekach - PIW. - 1984

Publikacje naukowe

B. Kuliński; D. Proszak-Miąsik; E. Rybak-Wilusz - Management of solid biomass in medium power boiler plants - . - 2020

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Analysis of Energy Yields from Selected Types of Photovoltaic Panels - . - 2020

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak; E. Rybak-Wilusz - Ecological and financial effects of coal-fired boiler replacement with alternative fuels - . - 2020

K. Nowak; D. Proszak-Miąsik - Ogrzewanie powierzchni zewnętrznych za pomocą pomp ciepła - . - 2020

D. Proszak-Miąsik - Use of thermal imaging in construction - . - 2019

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Ecological and financial aspects of gas boiler co-operation with alternative energy sources for multi-family buildings - . - 2019

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Passive Cooling in the System of a Heat Pump with a Vertical Ground Collector - . - 2019

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - The use of forest waste in the energy sector - . - 2019

K. Nowak; D. Proszak-Miąsik - Metody ograniczania niskiej emisji w zabudowie miejskiej - . - 2019

K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Energy consumption in humidification process - . - 2019

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Methods for reducing low emissions from heating devices in single- family housing - . - 2018

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - The impact of selected heat pumps on CO2 emissions - . - 2018

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Impact of solar radiation change on the collector efficiently - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Astronomical and Meteorological Conditions of a Solar System Operation - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Concept of Heat Recovery from Exhaust Gases - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Emission of Air Pollutants in the Hot Water Production - . - 2017

M. Bukowska; K. Nowak; D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Influence of Shading on Cooling Energy Demand - . - 2017

D. Proszak-Miąsik - Określenie wydajności instalacji słonecznej z kolektorem płaskim - FUNDACJA NA RZECZ CZYSTEJ ENERGII. - 2016

D. Proszak-Miąsik; S. Rabczak - Effect of the type of heat sources on carbon dioxide emissions - . - 2016

P. Barłowska; D. Proszak-Miąsik - Pelet czy węgiel? Ekonomiczne aspekty wyboru paliwa do ogrzania budynku jednorodzinnego - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
umie korzystać ze źródeł historycznych, zbiorów dokumentów, publikacji naukowych oraz czasopism historycznych ćwiczenia prezentacja projektu
Posiada wiedzę na temat największych osiągnięć technicznych, zna sylwetki wybitnych odkrywców i wynalazcówwykład kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Proszak-Miąsik
Prowadzący grup: Danuta Proszak-Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Proszak-Miąsik
Prowadzący grup: Danuta Proszak-Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Proszak-Miąsik
Prowadzący grup: Danuta Proszak-Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)