Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BO/S-DI>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Zakład Oczyszczania i Ochrony Wód
Grupy: Przedmioty 7 sem. - ochrona środowiska - systemy ochrony środowiska, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do pisania pracy dyplomowej, prezentacji wyników pracy oraz dyskusji na temat przedstawianych rezultatów.

Treści kształcenia

- Przedstawienie zasad pisania prac naukowych

- Posługiwanie się literaturą w tekstach naukowych i zasada cytowań

- Przygotowanie prezentacji, zasady i prezentacja wyników

- Indywidualne przygotowania referatów w formie pisemnej oraz ich prezentacja z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Korzyński N. - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze - OW Politechnika Rzeszowska. - 2004

Pytkowski M. - Organizacja badań i ocena prac naukowych. - PWN Warszawa. - 1985

Lenar P. - Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. - Helion. - 2008

PN-ISO 690 - Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. - . - 2002

PN-ISO 690-2 - Informacja i dokumentacja, Przypisy bibliograficzne. - . - 1999

Literatura do samodzielnego studiowania

Korzyński N. - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze - OW Politechnika Rzeszowska. - 2004

Pytkowski M. - Organizacja badań i ocena prac naukowych. - PWN Warszawa. - 1985

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
umiejętność posługiwania się zakresem tematycznym ochrony środowiskaćwiczenia problemowe, prezentacja projektu
umiejętność pisania pracy z zakresu systemów ochrony środowiska oraz prezentacji wynikówćwiczenia problemoweprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
umiejętność posługiwania się zakresem tematycznym ochrony środowiskanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie przedstawić zagadnienia w formie pisemnej na poziomie pracy dyplomowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie opracować zagadnienia z ochrony środowiska w stopniu odpowiadającym publikacji w czasopiśmie naukowym
umiejętność pisania pracy z zakresu systemów ochrony środowiska oraz prezentacji wynikównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie wyciągnąć logiczne wnioski i zaprezentować je szerszemu gronu słuchaczynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie zaprezentować logiczne wnioski oraz określić ich powiązania przyczynowo-skutkowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gruca-Rokosz, Piotr Koszelnik
Prowadzący grup: Piotr Koszelnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)