Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DU>SD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do pisania pracy dyplomowej, prezentacji wyników pracy oraz dyskusji na temat przedstawianych rezultatów.

Treści kształcenia

- Seminarium dyplomowe – uwagi ogólne. Definiowanie problemu badawczego. Struktura i plan pracy. Metodologia pracy naukowej. Redagowanie pracy dyplomowej. Prezentacja wyników i przygotowanie się do obrony.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Korzyński N. - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze - OW Politechnika Rzeszowska. - 2004

Pytkowski M. - Organizacja badań i ocena prac naukowych. - PWN Warszawa. - 1985

Lenar P. - Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. - Helion. - 2008

PN-ISO 690 - Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. - . - 2002

PN-ISO 690-2 - Informacja i dokumentacja, Przypisy bibliograficzne. - . - 1999

Grabarczyk Cz. - Rozwój kwalifikacji naukowych nauczycieli akademickich nauk technicznych - Impuls. - 2012

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011r, - w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego - . - 2011

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia października 2014r, - w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - . - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Korzyński N. - Praca dyplomowa. Materiały pomocnicze - OW Politechnika Rzeszowska. - 2004

Pytkowski M. - Organizacja badań i ocena prac naukowych. - PWN Warszawa. - 1985

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia pracy dyplomowej o charakterze badawczym (laboratoryjnym, analitycznym lub projektowym)seminariumprezentacja projektu
umiejętność pozyskiwania danych z baz danych (bibliotecznych, statystycznych, internetowych) seminariumprezentacja projektu
umiejętność przygotowania prezentacji uzyskanych wynikówseminariumprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia pracy dyplomowej o charakterze badawczym (laboratoryjnym)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również przeprowadził badania pod kontrolą promotoranie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przeprowadził badania wykazując inicjatywę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak, Piotr Koszelnik, Dorota Papciak, Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Piotr Koszelnik, Dorota Papciak, Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Dziopak, Dorota Papciak, Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Janusz Tomaszek
Prowadzący grup: Józef Dziopak, Dorota Papciak, Janusz Rak, Barbara Tchórzewska-Cieślak, Janusz Tomaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Babiarz, Dorota Papciak, Daniel Słyś, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Bożena Babiarz, Dorota Papciak, Daniel Słyś, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Babiarz, Dorota Papciak, Daniel Słyś, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Prowadzący grup: Bożena Babiarz, Dorota Papciak, Daniel Słyś, Barbara Tchórzewska-Cieślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)