Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pompy i wentylatory w ogrzewnictwie i wentylacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-ZI>PiWwOiW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pompy i wentylatory w ogrzewnictwie i wentylacji
Jednostka: Zakład Ciepłownictwa i Klimatyzacji
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inżynieria środowiska, nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł określa klasyfikację urządzeń stosowanych w ogrzewnictwie, wentylacji oraz w chłodnictwie urządzeń wymuszających przepływ i podnoszących ciśnienie oraz podaje zasadę ich pracy, charakterystyczne parametry, zastosowania i przedstawia ich zasady doboru.

Treści kształcenia

- Opory przepływu, charakterystyka przewodów

- Klasyfikacja pomp. Pompy wyporowe.

- Pompy wirowe - budowa i zastosowanie

- Pompy specjalne i pompy próżniowe - zakres stosowalności

- Wentylatory i dmuchawy - budowa, podział i dobór

- Sprężarki w klimatyzacji i chłodnictwie. Sprężarki wyporowe

- Sprężarki wirowe orbitalne - zastosowanie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jankowski F., Łazarkiewicz S., Troskolański A.T - Pompy i wentylatory w inżynierii sanitarnej - Arkady. - 1970

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
umie okreslic typ urzadzenia do wzmagania przeplywu lub podnoszenie cisnieniawykład, projekt zespołowyprezentacja projektu, egzamin cz. pisemna
umie okreslic wielkości charakterystyczne niezbędne do doboru urzadzeniawykład, projekt zespołowyegzamin cz. pisemna, kolokwium
wie o zjawisku kawitacjiwykład, projekt zespołowyegzamin cz. pisemna, kolokwium
umie czytac charakterystyki pomp, wentylatorow, sprezarekwykład, projekt zespołowyegzamin cz. pisemna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
umie okreslic typ urzadzenia do wzmagania przeplywu lub podnoszenie cisnienianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie sklasyfikowac urządzenie i podac przedziału stosowalnoscinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie podac zasady działania wybranego urzadzenia
umie okreslic wielkości charakterystyczne niezbędne do doboru urzadzenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie okreslic parametry niezbędne dla współpracy kilku urzadzennie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie okreslic parametry urządzenia przy współpracy z różnymi typami instalacji
wie o zjawisku kawitacjiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
umie czytac charakterystyki pomp, wentylatorow, sprezareknie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi okreslic wlasciwosci i typ urzadzenia na podstawie charakterystykinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie okreslic punkt pracy oraz charakterystyki instalacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: E

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Rabczak
Prowadzący grup: Sławomir Rabczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Rabczak
Prowadzący grup: Sławomir Rabczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)