Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt inżynierski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC-DI>ProInż
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt inżynierski
Jednostka: Katedra Chemii Organicznej
Grupy: Przedmioty 7 sem. - tech. chemiczna-analiza chem.w przemyśle i środowisku, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - tech. chemiczna-inżynieria chem. i bioprocesowa, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - tech. chemiczna-tech. organiczna i tworzywa sztuczne, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - tech. chemiczna-technol. produktów leczniczych, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 11.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt inżynierski, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antos, Łukasz Byczyński, Paweł Chmielarz, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Mariusz Oleksy, Tomasz Ruman, Mirosław Tyrka
Prowadzący grup: Dorota Antos, Katarzyna Bulanda, Paweł Chmielarz, Anna Kuźniar, Jaromir Lechowicz, Beata Mossety-Leszczak, Renata Muca, Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa, Bogdan Papciak, Marek Potoczek, Tomasz Rozwadowski, Lidia Zapała, Iwona Zarzyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt inżynierski, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antos, Łukasz Byczyński, Paweł Chmielarz, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Mariusz Oleksy, Tomasz Ruman, Mirosław Tyrka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)