Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Laboratorium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC-DU>LD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium dyplomowe
Jednostka: Katedra Chemii Organicznej
Grupy: Przedmioty 3 sem. - tech. chemiczna-technol. produktów leczniczych, st. II-go stopnia (po inż.)
Przedmioty 3 sem. - technologia chemiczna-analiza chem. w przem. i środ., st. II-go st. (po inż.)
Przedmioty 3 sem. - technologia chemiczna-inżynieria mat. polimerowych, st. II-go stopnia (po inż.)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest realizowany samodzielnie przez studenta pod opieką promotora pracy. Egzamin dyplomowy podsumowuje tok kształcenia. W ramach modułu, zgodnie z Regulaminem Studiów na PRz, odbywa się obrona pracy dyplomowej.

Treści kształcenia

- Zapoznanie się z fachową literaturą przedmiotu

- Wykonanie pomiarów eksperymentalnych, stworzenie programu komputerowego lub wykonanie innych prac związanych z wykorzystaniem narzędzi badawczych odpowiednich dla studiowanego obszaru i profilu kształcenia

- Przygotowanie pracy dyplomowej

- Obrona pracy dyplomowej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

dostępna literatura odnosząca się do tematu realizowanej pracy - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje z literatury, w tym z literatury angielskojęzycznej, baz danych oraz innych źródeł, związanych ze studiowanym kierunkiem studiówrealizacja zleconego zadaniaprezentacja dokonań (portfolio), raport pisemny
Potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie pisemne związane z problematyką studiowaną w ramach kierunku studiówrealizacja zleconego zadaniaraport pisemny
Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadania badawczego.realizacja zleconego zadaniaraport pisemny
Potrafi wykonywać prace badawcze z zakresu wybranej specjalności realizacja zleconego zadaniaraport pisemny
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację własnych osiągnięć w zakresie wykonanej pracy dyplomowej.nie dotyczyautoreferat w trakcie obrony

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi pozyskiwać i wykorzystywać informacje z literatury, w tym z literatury angielskojęzycznej, baz danych oraz innych źródeł, związanych ze studiowanym kierunkiem studiównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również spełnił określone wymagania, zgodnie z zasadami recenzowania prac dyplomowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również spełnił określone wymagania, zgodnie z zasadami recenzowania prac dyplomowych
Potrafi przygotować dobrze udokumentowane opracowanie pisemne związane z problematyką studiowaną w ramach kierunku studiównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również spełnił określone wymagania, zgodnie z zasadami recenzowania prac dyplomowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również spełnił określone wymagania, zgodnie z zasadami recenzowania prac dyplomowych
Potrafi posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi, wspomagającymi realizację zadania badawczego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również spełnił określone wymagania, zgodnie z zasadami recenzowania prac dyplomowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również spełnił określone wymagania, zgodnie z zasadami recenzowania prac dyplomowych
Potrafi wykonywać prace badawcze z zakresu wybranej specjalności nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zaplanować dodatkowe eksperymenty uzupełniające wiedzę z badanego zakresu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaplanować, przeprowadzić i opisać dodatkowe eksperymenty uzupełniające wiedzę z badanego zakresu.
Potrafi przygotować i przedstawić prezentację własnych osiągnięć w zakresie wykonanej pracy dyplomowej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również spełnił określone wymagania, zgodnie z Regulaminem studiów na PRz.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również spełnił określone wymagania, zgodnie z Regulaminem studiów na PRz.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antos, Piotr Król, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Mariusz Oleksy, Tomasz Ruman, Andrzej Sobkowiak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antos, Paweł Chmielarz, Piotr Król, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Mariusz Oleksy, Tomasz Ruman
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Antos, Łukasz Byczyński, Paweł Chmielarz, Renata Lubczak, Beata Mossety-Leszczak, Mariusz Oleksy, Tomasz Ruman, Mirosław Tyrka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)