Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przemysłowe tworzywa polimerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP/PT-DI>PTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przemysłowe tworzywa polimerowe
Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych
Grupy: Przedmioty 6 sem. - inż.chem.i proc.-przetwórstwo tworzyw polimerowych, st.I-do stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Rodzaje tworzyw polimerowych stosowanych w przemyśle.

- Podział polimerów ze względu na zakres ich zastosowania

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna ogólne właściwości użytkowe i przetwórcze tworzyw polimerowych. Podział tworzyw ze wzgledu na ich właściwości chemiczne i fizyczne.wykład, wykład interaktywnyzaliczenie cz. pisemna
Potrafi korzystać z baz danych materiałowych tworzyw polimerowych podczas ich doboru do konkretnych zastosowań

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna ogólne właściwości użytkowe i przetwórcze tworzyw polimerowych. Podział tworzyw ze wzgledu na ich właściwości chemiczne i fizyczne.
Potrafi korzystać z baz danych materiałowych tworzyw polimerowych podczas ich doboru do konkretnych zastosowań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Heneczkowski
Prowadzący grup: Maciej Heneczkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)