Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/P-DU>AiRPP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - automatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia zawiera informacje dotyczące zasad programowania robotów z wykorzystaniem technik on-line oraz off-line.

Treści kształcenia

- Opis zadań kinematyki robotów, układy odniesienia w robotyce, kalibracja robotów

- Programowanie robotów on-line

- Programowanie robotów off-line

- Przykłady języków programowania robotów. Omówienie języka MELFA roboty Mitsubishi

- Omówienie języka KRL roboty Kuka

- Omówienie języka Rapid roboty ABB

- Przykłady narzędzi inżynierskich do programowania robotów. Oprogramowanie RT ToolBox2 - roboty Mitsubishi

- Oprogramowanie KukaSimPro - roboty Kuka

- Oprogramowanie RobotStudio – Roboty ABB

- Programowanie manipulatora FESTO jezyk G.Oprogramowanie WinPisa

- Oprogramowanie PicMaster współpraca robotów z systemem wizyjnym

- Programy dedykowane pod aplikacje: kontrola siły skrawania, klejenie, spawanie itp.

- Integracja kontrolerów robota ze sterownikami PLC oraz panelami HMI

- Współpraca gniazd zrobotyzowanych z systemami SCADA

- Serwisowanie stacji zrobotyzowanych

- Kalibracja robota IRB 140

- Kalibracja robota IRB340 wsp. z systemem wizyjnym

- Kalibracja robota Kuka KR5,

- Kalibracja robota Mitsubishi RP-1AH

- Programowanie robotów ABB w trybie on-line z wykorzystaniem panelu komunikacyjnego

- Programowanie robotów Kuka trybie on-line z wykorzystaniem panelu komunikacyjnego

- Programowanie robotów Mitsubishi w trybie on-line z wykorzystaniem panelu komunikacyjnego

- Programowanie robotów Mitsubishi w środowisku RT ToolBox2

- Programowanie robotów Kuka w środowisku KukaSimPro

- Programowanie robotów ABB w środowisku RobotStudio

- Programowanie manipulatora FESTO, Oprogramowanie WinPisa

- Oprogramowanie PicMaster współpraca robotów z systemem wizyjnym

- Programy dedykowane pod aplikacje: kontrola siły skrawania, klejenie, spawanie itp.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kost G., Świder J. - Programowanie robotów on-line - Wyd. Politechniki Śląskiej.,. - 2011

Kozłowski K. - Planowanie zadań i programowanie robotów - Wyd. Politechniki Poznańskiej.,. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Instrukcja obsługi i programowania dla KUKA System Software V5.2 V5.3, V5.4, - - . -

iPendant™, [on-line], Fanuc Robotics, - - . - 2007

Operating Manual RobotStudio 5.10, - [on-line], - ABB Robotics,. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Honczarenko J. - Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie - WNT, Warszawa.,. - 2004

Literatura uzupełniająca

Instrukcje w postaci stron www. - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Studenci podczas zajęć zdobywają umiejętnościpozwalające na programowanie robotów z wykorzystaniemnarzędzi on-line i off-line.Wykład realizowany zwykorzystaniem prezentacjimultimedialnych, autorskichskryptów udostępnianych w sieciwww. Laboratoria Instrukcje do zajęćdostępne w postaci stron www.KonsultacjeWykłady Praca kontraolana wterminie pod.na 1 w. LaboratoriaProjekty realizowane na podstawieinstrukcji do zadań. Oceniane zczęstotliwością realizacji tematówzad. na podstawie sprawozdań., zalicze
Po ukończeniu modułu student zna zasady składni językówwysokiego poziomu przeznaczonych do programowaniarobotów różnych producentów.Wykład realizowany zwykorzystaniem prezentacjimultimedialnych, autorskichskryptów udostępnianych w sieciwww. Laboratoria Instrukcje do zajęćdostępne w postaci stron www.KonsultacjeWykłady Praca kontraolana wterminie pod.na 1 w. LaboratoriaProjekty realizowane na podstawieinstrukcji do zadań. Oceniane zczęstotliwością realizacji tematówzad. na podstawie sprawozdań.
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiadawiedzę z zakresu oddziaływania układówzautomatyzowanych i zrobotyzowanych na społecznośćoraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyścispołeczne związane z procesami robotyzacji iautomatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności zzakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.Wykład realizowany zwykorzystaniem prezentacjimultimedialnych, autorskichskryptów udostępnianych w sieciwww. Laboratoria Instrukcje do zajęćdostępne w postaci stron www.KonsultacjeWykłady Praca kontraolana wterminie pod.na 1 w. LaboratoriaProjekty realizowane na podstawieinstrukcji do zadań. Oceniane zczęstotliwością realizacji tematówzad. na podstawie sprawozdań.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Szybicki
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt, Dariusz Szybicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)