Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt inżynierski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA0-DI>PI1EA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt inżynierski
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 6 sem. - automatyka i robotyka, komp. systemy sterowania, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Projekt inżynierski to w dużym stopniu samodzielne rozwiązywanie problemów inżynierskich powiązanych z kierunkiem studiów.

Treści kształcenia

- Prezentacja ogólna zadania inżynierskiego. Tworzenie tezy projektu. Zasady odpowiedniego określania priorytetów służących realizacji projektu inżynierskiego. Dobór materiałów koniecznych do realizacji projektu. Definiowanie zadań do zrealizowania w projekcie. Określanie harmonogramu pracy nad projektem. Zasady tworzenia dokumentacji projektu.

- Prezentacja poszczególnych etapów rozwiązywania zadania inżynierskiego. Analiza porównawcza różnych metod rozwiązywania zadań zawartych w projekcie. Udział w dyskusji nad projektami. Prezentacja wyników, błędów oraz dobrych metodyk służących do osiągania celu.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi uczestniczyć w dyskusjach dotyczących realizacji zadań inżynierskich.projekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Potrafi opracować i omówić specyfikację zadania inżynierskiego z zakresu przydzielonego tematu projektu inżynierskiegoprojekt indywidualnyobserwacja wykonawstwa
Potrafi przygotować prezentację własnych osiągnięć w zakresie wykonywanego projektu.projekt indywidualnyPrezentacja projektu
Potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie w zakresie realizowanego projektu.projekt indywidualnyprezentacja dokonań (portfolio), sprawozdanie z projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Zajdel
Prowadzący grup: Marcin Bednarek, Andrzej Bożek, Zbigniew Hajduk, Tomasz Krzeszowski, Ryszard Leniowski, Bartosz Pawłowicz, Piotr Ptak, Dariusz Rzońca, Jan Sadolewski, Sławomir Samolej, Mirosław Sobaszek, Andrzej Stec, Zbigniew Świder, Leszek Trybus, Dawid Warchoł, Krzysztof Wiktorowicz, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Zajdel
Prowadzący grup: Marcin Bednarek, Andrzej Bożek, Paweł Górka, Zbigniew Hajduk, Jacek Kluska, Tomasz Krzeszowski, Dariusz Rzońca, Jan Sadolewski, Andrzej Stec, Zbigniew Świder, Krzysztof Wiktorowicz, Marian Wysocki, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marcin Bednarek, Andrzej Bożek, Łukasz Ciura, Lesław Gniewek, Zbigniew Hajduk, Jacek Kluska, Wiesława Malska, Michał Markiewicz, Grzegorz Piecuch, Sławomir Samolej, Zbigniew Świder, Bartosz Trybus, Leszek Trybus, Dawid Warchoł, Krzysztof Wiktorowicz, Marian Wysocki, Roman Zajdel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)