Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie energetyką prosumencką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE/O-DU>ZEP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie energetyką prosumencką
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - elektrotechnika - odnawialne źródła energii, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Smart Grid to inteligentne sieci elektroenergetyczne, w których istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku

Treści kształcenia

- Mikroinstalacje jako kluczowy kierunek rozwoju technologii prosumenckich.

Mechanizmy wsparcia inwestycji w OZE i ekonomiczna efektywność inwestycji.

podstawowe uwarunkowania wykorzystania OZE w gminie;

założenia i cele nowej ustawy o odnawialnych źródłach energii;

prosumpcja energii odnawialnej;

fotowoltaika w gminie – oświetlenie fotowoltaiczne, farmy fotowoltaiczne, produkcja energii na własne potrzeby;

MEW-y (małe elektrownie wodne i wiatrowe);

podłączanie prosumentów do sieci – aspekty techniczne i organizacyjne;

rozwój sieci instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych;

kolorowe certyfikaty;

Krajowy Plan Działań w zakresie OZE.

- Wykorzystanie analizy fraktalnej do przewidywania mocy generacji wiatrowej w instalacjach prosumenckich

- Rozwój energetyki prosumenckiej a bezpieczeństwo energetyczne.Efektywność energetyczna w domu i na co dzień. jak policzyć zużycie energii przez elektrosprzęty?;

etykieta energetyczna – jak czytać;

certyfikat energetyczny budynku;

inteligentny dom;

inteligentna sieć domowa;

pasywne rozwiązania architektoniczne;

Inteligentna energia – w domu i w Sieci.

- Wirtualne Sieci Referencyjnych Prosumenckich Mikroinstalacji Energetycznych. produkcja – konsumpcja – prosumpcja - zielona gospodarka;

niekoncesjonowane mikroinstalzacje OZE;

tworzenie grup przyłączeniowych do sieci – rozkład kosztów;

dołączanie się do grona prosumentów – aspekty techniczne, organizacyjne i proceduralne

aspekty proceduralne i podatkowe (VAT);

aktywny udział odbiorcy końcowego w wytwarzaniu i zużyciu energii (aktualne sygnały cenowe);

mała fotowoltaika – perspektywy inwestowania i wsparcia;

małe turbiny gazowe, małe instalacje CHP, ogniwa paliwowe, mała energetyka wiatrowa i wodna MEW, pompy ciepła.

- Symulacje komputerowe systemu zarządzania mocą i energią w mikrosieci. Inteligentne Sieci Energetyczne ISE.

definicja i rola inteligentnych sieci energetycznych;

rynek e-energii;

Smart Metering - pomiary i Smart Grid – zarządzanie;

infrastruktura ISE – teleinformatyka, magazynowanie energii;

kompleksowe pomiary zużycia mediów energetycznych i zapewnienie dostępności wyników;

współpraca z dostawcami energii w zakresie wykorzystywania wyników pomiarów;

koncepcja Smart City, Smart Gminy i Smart Regionu;

wsparcie teleinformatyki dla procesów efektywności energetycznej;

komputerowe systemy monitorowania i zarządzania mediami energetycznymi;

ryzyka związane z zakupem technologii Smart Grids;

ryzyko opłacalności inwestycji w inteligentne sieci - modele biznesowe;

ryzyko cyberataku i manipulacji taryfami energii – możliwości zabezpieczeń;

ryzyko związane z integrowaniem i synchronizacją zaawansowanej Infrastruktury Pomiarowej AMI – integracja systemów zarządzających pomiarami firm energetycznych z urządzeniami teletransmisyjnymi i nowymi licznikami;

ryzyko przepięć, przekroczenia rezerw mocy i awarii sieci – metody szacowania, pilotaż, dotychczasowe doświadczenia;

ryzyko nieuczciwej konkurencji firm energetycznych - identyfikacja i przeciwdziałanie.

- Klasyfikacja i charakterystyka narzędzi wykorzystywanych w procesie prognozowania zapotrzebowania na energię. DSM jest efektywne wykorzystanie energii oraz sterowanie obciążeniem, czyli zmniejszenie obciążenia lub przesunięcie obciążenia na okres poza szczytem

- Samochód jako źródło i zasobnik dla PME. Prosumencka mikroinstalacja fotowoltaiczna na przykładzie domu jednorodzinnego. Wnioskowanie rozmyte w układzie sterowania prosumenckiej mikroinstalacji energetycznej PME.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

PTPiREE - Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru energii elektrycznej w Polsce - Instytut Energetyki Oddział Gdańsk. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu potrafi określić wymagania techniczne dla systemów inteligentnego pomiaruwykład, projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, zaliczenie cz. pisemna
Student po zakończeniu kursu zna interfejsy i protokoły komunikacyjne pomiędzy poszczególnymi elementami systemu wykład, projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, zaliczenie cz. pisemna
Student po zakoczeniu kursu zna rolę energetyki prosumenckiej, systemów hybrydowych i mikrosieci oraz nowych na polskim rynku technologii wykład, projekt indywidualnysprawozdanie z projektu, egzamin cz. pisemna
Student po zakończeniu kursu opanują umiejętność doboru technologii OZE, opracowywania studiów wykonalności i wniosków o kredyt i dotacje (zgodnie z nowymi wymaganiami UE) na wybrane inwestycje;wykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna,sprawozdanie z projektu
Student po zakończeniu kursu potrafi prognozować zapotrzebowaniem energii oraz zna co to jest DSMwykład, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski, Romuald Kuras, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Mazur
Prowadzący grup: Tomasz Kossowski, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)