Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-DI>WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 7 sem. - elektrotechnika,elektroenergetyka, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. - elektrotechnika,przet. i użytk. energii elektrycznej, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 7 sem. -elektrotechnika -napędy elekt. w energ., motor. i lotn., st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zasady syntezy stosowane do systemów regulacji automatycznej. Cel syntezy strukturalnie parametrycznej. Zasady konstruowania modeli matematycznych obiektów regulacji rzędu całkowitego i ułamkowego. Cechy charakterystyczne transmitancji rzędu ułamkowego. Pożądane transmitancji rzędu ułamkowego. Konstruowanie modelu napędu elektrycznego DC jako obiektu regulacji systemów regulacji automatycznej rzędu ułamkowego. Matematyczne modele obiektów regulacji w postaci macieżowej i synteza regulatorów rzędu całkowitego i ułamkowego na podstawie takich modeli. Analiza charakterystyk statycznych syntezowanych systemów regulacji automatycznej rzędu całkowitego i ułamkowego. Konstruowanie syntezowanych regulatorów rzędu ułamkowego

Treści kształcenia

- Zasady konstruowania modeli matematycznych obiektów regulacji rzędu całkowitego i ułamkowego.

- Synteza regulatora rzędu ułamkowego do napędu elektrycznego DC.

- Synteza regulatorów rzędu ułamkowego stosowane do obiektów regulacji różnego rodzaju

- Konstruowanie syntezowanych regulatorów rzędu ułamkowego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A. Dzieliński, D. Sierociuk, G. Sarwas - Some applications of fractional order calculus - Bulletin Of Polish Academy Of Sciences. Technical Sciences. . - 2010

Y. Marushchak, B. Kopchak - Synthesis of automatic control systems by using binomial and Butterworth standard fractional order forms - Computational problems of electrical engineering.. - 2015.

Y. Marushchak, B. Kopchak - Analiza modeli calkowania i rozniczkowania ulamkowego - Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika. . - 2015.

6. Marushchak Y. - Synteza systemów elektromechanicznych z kaskadowym i równoległym włączeniem regulatorów. - Lwów, Politechnika Lwowska. - 2005

Y. Marushchak, B. Kopchak. - Approximation of fractional order differential-integral controllers by integer order transfer functions - Computational problems of electrical engineering. . - 2014.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

C. A. Monje - 1. Fractional-order systems and controls. Fundamentals and applications - London: Springer-Verlag London Limited. - 2010.

Literatura do samodzielnego studiowania

Lozynskyy, O. | Lozynskyy, A. | Kopchak, B. | Paranchuk, Y. | Kalenyuk, P. | Marushchak, Y. - Synthesis and research of electromechanical systems described by fractional order transfer functions. - Book title: Proceedings of the International Conference on Modern Electrical and Energy Systems, MEES 2017. - 2018

I. Podlubny, I. Petras, B. Vinagre - Realization of fractional order controllers - Acta Montanistica Slovaca.. - 2003.

Literatura uzupełniająca

A. Oustaloup, J. Sabatier, X. Moreau - From fractal robustness to the CRONE approach - ESAIM: Proceedings Fractional Differential Systems: Models, Methods and Applications. - 1998.

Y. Marushchak, B. Kopchak. - Approximation of fractional order differential-integral controllers by integer order transfer functions - Computational problems of electrical engineering.. - 2014.

Y. Marushchak, B. Kopczak - Fractional standard forms for synthesis of elektromechanical systems. - Elektrotechniczne i Komputerowe Systemy.Czasopismo. Odessa, 2014, Nr15(91),s.57-60.. - 2014.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu potrafi efektywnie stosować narzędzia syntezy systemów elektromechanicznych rzędu całkowitego .wykładzaliczenie
Student po zakończeniu kursu potrafi efektywnie stosować narzędzia syntezy systemów elekromachanicznych rzedu ułamkowego.wykładzaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yaroslav Marushchak
Prowadzący grup: Yaroslav Marushchak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yaroslav Marushchak
Prowadzący grup: Yaroslav Marushchak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gołębiowski
Prowadzący grup: Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gołębiowski
Prowadzący grup: Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Borkowski
Prowadzący grup: Mariusz Borkowski, Grzegorz Masłowski, Damian Mazur
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Borkowski, Marek Gołębiowski
Prowadzący grup: Mariusz Borkowski, Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)