Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria obwodów II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>TeOb2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria obwodów II
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Analiza obwodów sprzężonych magnetycznie. Analiza obwodów RLC przy wymuszeniu

niesinusoidalnym: szereg Fouriera, wartość skuteczna napięcia i prądu niesinusoidalnego, moc

przy przebiegach niesinusoidalnych. Układy trójfazowe, analiza układów symetrycznych i niesymetrycznych. Pomiar mocy w układach trójfazowych. Składowe symetryczne w układach trójfazowych. Analiza stanów nieustalonych w obwodach liniowych: prawa komutacji, równanie stanu i równanie odpowiedzi układu, rozwiązywanie równania stanu, metoda klasyczna rozwiązywania równań różniczkowych obwodów.

Treści kształcenia

- Analiza obwodów sprzężonych magnetycznie.

- Analiza obwodów RLC przy wymuszeniu niesinusoidalnym. Szereg Fouriera, wartość skuteczna napięcia i prądu niesinusoidalnego. Metodyka rozwiązywania i obliczanie mocy w obwodach i przy przebiegach niesinusoidalnych.

- Układy trójfazowe: napięcia fazowe i międzyfazowe, analiza układów symetrycznych i niesymetrycznych, pomiar mocy w układach trójfazowych, składowe symetryczne w układach trójfazowych.

- Analiza stanów nieustalonych w obwodach liniowych: prawa komutacji, równanie stanu i równanie odpowiedzi układu, rozwiązywanie równania stanu, metoda klasyczna rozwiązywania równań różniczkowych obwodów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bolkowski S. - Teoria obwodów elektrycznych. - Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa. - 2017

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania. - Wydaw. WNT, Warszawa. - 2015

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2013

Osiowski J., Szabatin J. - Podstawy teorii obwodów,Tom 1 Tom 2 - PWN, Warszawa. - 2016

Szczepański A., Trojnar M. - Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Szczepański A., Trojnar M. - Obwody i sygnały - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria Obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2013

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania. - Wydaw. WNT, Warszawa. - 2015

Trojnar M. - Obwody i Sygnały cz.1. Zbiór zadań - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2013

Szczepański A., Trojnar M. - Teoria sygnałów i obwodów elektrycznych. Symulacja komputerowa - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2017

Literatura do samodzielnego studiowania

Literatura podana wyżej - a także materiały w Internecie - . -

Publikacje naukowe

D. Mazur; A. Smoleń; M. Trojnar - The Analysis of Wind Turbine with Horizontal Rotation Axis with the Use of Numerical Fluid Mechanics - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2018

M. Trojnar - Analiza linii długich za pomocą programu LTspice - Politechnika Poznańska. - 2016

M. Trojnar - Application of the Multisim program in analysis of the transmission lines - . - 2016

M. Trojnar - Computer aided analysis of transient states in linear circuits - . - 2016

M. Trojnar - The application of chosen computer programs in the synthesis of passive one-port circuits - Politechnika Śląska. - 2016

M. Trojnar - The application of Qucs program in the analysis of two-port circuits - Politechnika Śląska. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
potrafi efektywnie stosować metody i narzędzia analizy obwodów ze sprzężeniamiwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium
potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów przy wymuszeniu niesinusoidalnymwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów trójfazowychwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna
potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów w stanie nieustalonymwykład, ćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
potrafi efektywnie stosować metody i narzędzia analizy obwodów ze sprzężeniaminie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane metodynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów przy wymuszeniu niesinusoidalnymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane metodynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów trójfazowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane metodynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki
potrafi efektywnie stosować narzędzia analizy obwodów w stanie nieustalonymnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również potrafi w analityczny sposób porównać stosowane metodynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również potrafi efektywnie prezentować, analizować i dyskutować osiągnięte wyniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Trojnar
Prowadzący grup: Paweł Szczupak, Mariusz Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Trojnar
Prowadzący grup: Paweł Szczupak, Mariusz Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Trojnar
Prowadzący grup: Paweł Szczupak, Mariusz Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Trojnar
Prowadzący grup: Edyta Prędka-Masłyk, Mariusz Trojnar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Grzegorz Karnas, Paweł Szczupak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Sebastian Hajder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)