Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura systemów komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-DI>ASK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych
Jednostka: Zakład Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - informatyka st. I-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł należy do grupy modułów kształcenia w zakresie kluczowych zagadnień z kierunku informatyka

Treści kształcenia

- Architektura systemu komputerowego i historia rozwoju komputerów

- System przerwań

- Budowa, działanie i obsługa podzespołów komputera

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

P. Metzger - Anatomia PC - Helion Gliwice. - 2007

B. Taylor - BIOS dla programujących w językach C i C++ - Nakom, Poznań. - 1996

V.G. Oklobdzija - The Computer Engineering handbook - CRC Press. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

W. Stallings - Organizacja i architektura systemu komputerowego - WNT Warszawa. - 2002

L. Null, J. Lobur - Struktura organizacyjna i architektura systemów komputerowych - Helion Gliwice. - 2006

A. Tanenbaum - Strukturalna organizacja systemów komputerowych - Helion Gliwice. - 2006

Literatura uzupełniająca

J. Kalisz - Podstawy elektroniki cyfrowej - WkiŁ Warszawa. - 2004

A. Skorupski - Podstawy budowy i działania komputerów - WKiŁ Warszawa. - 1997

B.S. Chalk - Organizacja i architektura komputerów - WNT, Warszawa. - 1998

S. Mueller - Rozbudowa i naprawa komputerów PC - Wyd. II, Helion. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę o architekturze komputera, w szczególności z procesorem x86wykładkolokwium
Ma podstawową wiedzę o budowie, działaniu i metodach testowania podzespołów komputera, a w szczególności pamięci, dysku, karty grafiki, klawiatury, układów CTC i RTC, portów do transmisji oraz potrafi napisać proste programy do obsługi tych podzespołówwykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa wraz z protokołem z ćwiczenia
Ma podstawową wiedzę o systemie przerwań oraz potrafi zastosować przerwania sprzętowe i programowe do obsługi urządzeń komputera.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę o architekturze komputera, w szczególności z procesorem x86nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi omówić historię zmian architektury komputerównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również rozumie powody stosowania odmiennych architektur komputerów
Ma podstawową wiedzę o budowie, działaniu i metodach testowania podzespołów komputera, a w szczególności pamięci, dysku, karty grafiki, klawiatury, układów CTC i RTC, portów do transmisji oraz potrafi napisać proste programy do obsługi tych podzespołównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi napisać bardziej złożone programy i dobrać odpowiedni test podzespołu komputeranie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystać więcej funkcji podzespołów oraz przeprowadzić analizę wyników testów
Ma podstawową wiedzę o systemie przerwań oraz potrafi zastosować przerwania sprzętowe i programowe do obsługi urządzeń komputera.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi napisać funkcje do obsługi przerwań sprzętowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wybiera właściwą metodę do oprogramowania podzespołów komputera

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Klepacki
Prowadzący grup: Grzegorz Błąd, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kuryło, Jerzy Potencki, Bogusław Rymut, Marek Śnieżek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Klepacki
Prowadzący grup: Grzegorz Błąd, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kuryło, Jerzy Potencki, Bogusław Rymut, Mariusz Skoczylas, Marek Śnieżek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Klepacki
Prowadzący grup: Grzegorz Błąd, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kuryło, Jerzy Potencki, Marek Śnieżek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Klepacki
Prowadzący grup: Grzegorz Błąd, Marcin Hubacz, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kuryło, Michał Markiewicz, Grzegorz Piecuch, Jerzy Potencki, Bartosz Trybus, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Markiewicz
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kuryło, Michał Markiewicz, Jerzy Potencki, Dawid Warchoł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)