Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF0-ZU>SD1EA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - informatyka-inżynieria systemów informatycznych nst.II-go st.
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedstawienie zasad tworzenia pracy dyplomowej, rozwijanie umiejętności formułowania i prezentacji własnych opinii na temat rozwiązań projektowych.

Treści kształcenia

- Wymagania formalne i redakcyjne pracy dyplomowej. Struktura pracy, podział treści na rozdziały i podrozdziały.

- Zasady tworzenia części teoretycznej i praktycznej pracy.

- Prezentacja części teoretycznej i praktycznej pracy. Dopracowanie spisu treści, tezy, celu, zakresu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A. Dudziak, A. Żejmo - Redagowanie prac dyplomowych wskazówki metodyczne dla studentów - Difin . - 2008

E. Opoka - Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych - Wydaw. Politech. Śl.. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Pozyskuje informacje z literatury, baz danych i innych źródeł.seminariumreferat ustny
Używa języka specjalistycznego do porozumiewania się za pomocą różnych form przekazu.seminariumreferat ustny
Ma umiejętność tworzenia dokumentacji, zawierającej omówienie wyników realizacji zadaniaseminariumreferat ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Świder
Prowadzący grup: Marek Bolanowski, Grzegorz Drałus, Franciszek Grabowski, Maciej Kusy, Ryszard Leniowski, Damian Mazur, Witold Posiewała, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Lal
Prowadzący grup: Kazimierz Lal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Rak
Prowadzący grup: Tomasz Rak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)