Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EM0-DI>F1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka I
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektromobilność, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera wiedzę z fizyki przydatną z możliwością jej wykorzystania do opisu zjawisk fizycznych w zakresie studiowanego kierunki. Stopień trudności zajęć jest dostosowany do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeciętnego absolwenta szkoły

średniej oraz liczby godzin zajęć kontaktowych.

Treści kształcenia

- Kinematyka i dynamika układu punktów materialnych, pęd, energia, zasady zachowania.

- Kinematyka i dynamika ruchu obrotowego, ruch harmoniczny, zjawiska falowe.

- Termodynamika, temperatura i ciepło, kinetyczna teoria gazów, zasady termodynamiki

- Elektromagnetyzm

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

William Moebs et. al. - Fizyka dla szkół wyższych T1-T3 - Open Stax Polska. - 2019

R.Resnick, D.Holliday, J.Walker - Podstawy fizyki - PWN, Warszawa. - 2005

H.D. Young, R. A. Freedman - University Physics - Pearson New York. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Walker - Podstawy fizyki. Zbiór zadań - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2005

K. Chłędowska, R. Sikora - Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

William Moebs et. al. - Fizyka dla szkół wyższych - Open Stax Polska. - 2019

Literatura do samodzielnego studiowania

P. Hewit - Fizyka wokół nas - PWN. - 2005

J. Orear - Fizyka - WNT. - 1990

I.W. Sawielew - Wykłady z fizyki, T3 - Wydawnictwo naukowe PWN.. - 2002

Publikacje naukowe

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk; M. Kaczor; M. Łabuz; J. Milewski; A. Wal - A Maple package for combinatorial aspects of Bethe Ansatz - . - 2021

D. Jakubczyk - Application of the Schur–Weyl Duality in the One-Dimensional Hubbard Model - . - 2020

D. Jakubczyk - The one-dimensional Hubbard model in the limit of U<<t - . - 2019

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk - The example of using the Schur-Weyl duality in one-dimensional Hubbard model - . - 2019

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk - Combinatorial approach to the representation of the Schur-Weyl duality in one-dimensional spin systems - . - 2018

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk - System Size Dependence of Entanglement in Quantum One-Dimensional Models - . - 2017

L. Galisowa; D. Jakubczyk - Ground-state and magnetocaloric properties of a coupled spin–electron double-tetrahedral chain (exact study at the half filling) - . - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki i dynamiki ruchu postępowego.wykładegzamin pisemny
Zna podstawowe pojęcia z zakresu kinetyki i dynamiki ruchu obrotowego, zna definicję ruchu harmonicznego i parametrów opisujących ruch fali. wykładegzamin pisemny
Zna podstawowe pojęcia i prawa elektromagnetyzmu. wykładegzamin pisemny
Zna podstawowe pojęcia związane z termodynamiką i mechanika płynówwykładegzamin cz. pisemna
Potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu kinetyki i dynamiki ruchu postępowego do rozwiązywania prostych problemówćwiczenia rachunkowezaliczenie pisemne
Potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu kinetyki i dynamiki ruchu obrotowego, ruchu harmonicznego i ruchu falowego do rozwiązywania prostych problemów. ćwiczenia rachunkowezaliczenie pisemne
Potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki do rozwiązywania prostych problemów. ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jakubczyk
Prowadzący grup: Jacek Fal, Dorota Jakubczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.