Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EM0-DI>F2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka II
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektromobilność, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera wiedzę z fizyki przydatną z możliwością jej wykorzystania do opisu zjawisk fizycznych w zakresie studiowanego kierunki. Stopień trudności zajęć jest dostosowany do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przeciętnego absolwenta szkoły średniej oraz liczby godzin zajęć kontaktowych.

Treści kształcenia

- Elektromagnetyzm, elektrodynamika klasyczna.

- Elementy optyki geometrycznej i falowej.

- Elementy fizyki współczesnej, mechanika kwantowa, budowa atomu i jądra atomowego.

- Elementy fizyki ciała stałego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

R.Resnick, D.Holliday, J.Walker - Podstawy fizyki - PWN, Warszawa. - 2005.

William Moebs et. al., - Fizyka dla szkół wyższych T1-T3 - Open Stax Polska. - 2019

H.D. Young, R. A. Freedman - University Physics - Pearson New York. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Walker - Podstawy fizyki. Zbiór zadań - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2005

K. Chłędowska, R. Sikora - Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

William Moebs et. al., - Fizyka dla szkół wyższych, Open Stax Polska: Pobierz za darmo ze strony https://openstax.org/details/books/fizyka-dla-szkół-wyższych-polska - Open Stax. - 2019

Literatura do samodzielnego studiowania

P. Hewit - Fizyka wokół nas - PWN, Warszawa. - 2005

J. Orear, - Fizyka, - WNT Warszawa. - 1990

I.W. Sawielew, - Wykłady z fizyki, t-3, - Wydawnictwo naukowe PWN. - 2002

Literatura uzupełniająca

R.P.Feynman, R.B.Leighton, M.Sands - Feynmana wykłady z fizyki, t.1. i t.2 - PWN, Warszawa. - 2014.

J.Masalski, M.Masalska - Fizyka dla inżynierów - WNT, Warszawa. - 2005.

I. . N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew, - Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2000

B.M. Jaworski, A.A Dietław, - Fizyka. Poradnik encyklopedyczny - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. -

Publikacje naukowe

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk; M. Kaczor; M. Łabuz; J. Milewski; A. Wal - A Maple package for combinatorial aspects of Bethe Ansatz - . - 2021

D. Jakubczyk - Application of the Schur–Weyl Duality in the One-Dimensional Hubbard Model - . - 2020

D. Jakubczyk - The one-dimensional Hubbard model in the limit of U<<t - . - 2019

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk - The example of using the Schur-Weyl duality in one-dimensional Hubbard model - . - 2019

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk - Combinatorial approach to the representation of the Schur-Weyl duality in one-dimensional spin systems - . - 2018

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk - System Size Dependence of Entanglement in Quantum One-Dimensional Models - . - 2017

L. Galisowa; D. Jakubczyk - Ground-state and magnetocaloric properties of a coupled spin–electron double-tetrahedral chain (exact study at the half filling) - . - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe pojęcia i prawa elektromagnetyzmu. wykładegzamin pisemny
Zna podstawowe pojęcia i prawa związane z optyką i naturą światławykładegzamin cz. pisemna
Zna podstawowe pojęcia mechaniki kwantowej oraz podstawowe modele budowy atomu i jądra atomowego.wykładegzamin pisemny
Zna podstawowe zagadnienia związane z fizyką fazy skondensowanej.wykładegzamin cz. pisemna
Potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia z zakresu elektryczności i magnetyzmu w celu rozwiązania prostych problemów.ćwiczenia rachunkowezaliczenie pisemne
Potrafi wykorzystać podstawowe pojęcia i prawa optyki geometrycznej i falowej do rozwiązywania prostych problemów. ćwiczenia rachunkowezaliczenie pisemne
Potrafi korzystać z literatury także obcojęzycznej oraz materiałów w formie elektronicznej w celu rozwiązania powierzonych zadań. ćwiczenia rachunkoweobserwacja wykonawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jakubczyk
Prowadzący grup: Dorota Jakubczyk, Sylwia Kudła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jakubczyk
Prowadzący grup: Dorota Jakubczyk, Sylwia Kudła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jakubczyk
Prowadzący grup: Dorota Jakubczyk, Sylwia Kudła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)