Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EN/O-DU>MNZE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne w zastosowaniach energetycznych
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - energetyka - odnawialne źródła energii, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Równania Lagrange'a drugiego rodzaju dla stanów dynamicznych układów elektromechanicznych

Numeryczne rozwiązywanie równań różniczkowych zwyczajnych

Wzory Rungego-Kutty

Interpolacja

Metody wielokrokowe dla równań różniczkowych pierwszego rzędu

Metody syntezy impedancji

Badanie wrażliwości układów na zmianę parametrów

Szybka transformata Fouriera

Szybkie przekształcenie Fouriera (Fast Fourier Transform – FFT)

Obliczanie widma amplitudowego i fazowego funkcji nieokresowej

Obliczanie odpowiedzi czasowej układów liniowych

Przekształcenie wavelet (falki)

Przekształcenie Fouriera i krótkoczasowe przekształcenie Fouriera oraz falki

Warunki na funkcję skalujacą (bazową) φ(t) syntezy oraz reprezentujący ją filtr h0s(k)

Obliczanie filtru h1s reprezentującego falkę syntezy oraz obliczanie filtrów analizy h0a i h1a

Metody obliczania energetycznych filtrów hybrydowych na przykładzie:

a) Energetyczny filtr hybrydowy z bocznikowym włączeniem falownika

b) Charakterystyka częstotliwościowa układu energetycznego filtru hybrydowego

c) Hybrydowy filtr energetyczny z dwoma falownikami: szeregowym i równoległym (bocznikowym)

Treści kształcenia

- Metoda równań Lagrange'a do obliczania dynamiki układów elektromagnetycznych

- Metody numerycznej analizy metodą szybkiego przekształcenia Fouriera i Wavelet

- Metody analizy energetycznych filtrów hybrydowych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Gołębiowski l., Kulig T. - Metody numeryczne w technice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Stanisław Piróg - j Energoelektronika. Układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej - Wydawnictwo AGH Kraków. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Gołębiowski L., Lewicki J. - Układy elektromagnetyczne w energoelektronice - Oficyna Wydawnicza PolitechnikiRzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Teoria obwodów - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2006

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - Portal e Informatyka, www.wazniak.mim.uw.pl . - 2007

Literatura uzupełniająca

R. Baniak, P.Wach - Zadania z dynamiki układów elektromechanicznych przy zastosowaniu MAPLE V - Politechnika Opolska, opole. - 1999

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2006

Publikacje naukowe

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; B. Kwiatkowski - Optimal Control of a Doubly Fed Induction Generator of a Wind Turbine in Island Grid Operation - . - 2021

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Direct Consideration of Eddy Current Losses in Laminated Magnetic Cores in Finite Element Method (FEM) Calculations Using the Laplace Transform - . - 2020

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Analysis of axial flux permanent magnet generator - . - 2019

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Computationally Efficient Method of Co-Energy Calculation for Transverse Flux Machine Based on Poisson Equation in 2D - . - 2019

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń; Z. Szczerba - Modeling and Analysis of the AFPM Generator in a Small Wind Farm System - Springer. - 2019

G. Drałus; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur - One day-ahead forecasting at different time periods of energy production in photovoltaic systems using neural networks - IEEE. - 2018

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Functional simulation model of the axial flux permanent magnet generator - . - 2018

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; M. Szumski - Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt. "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" Etap II i IV - . - 2018

D. Ficek; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; D. Szteliga; M. Szumski - Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" etap I i II - . - 2017

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Autotransformer rectifier circuits with parallel connection without the use of IPT chokes - review - IEEE. - 2017

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Rectifier circuits with magnetically non-coupled chokes - IEEE. - 2017

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski - Multiphase inset SPMSM machine with additional currents injection of the third harmonic - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować równania Lagrange'a do dynamiki układów elektromagnetycznychwykład, laboratorium komputerowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, egzamin cz. pisemna
Student po zakończeniu kursu potrafi numerycznie rozwiązywać układy równań różniczkowych zwyczajnychwykład, laboratorium komputerowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, egzamin cz. pisemna
Student po zakończeniu kursu potrafi stosować analizę szybką transformatą Fouriera i przekształceniem Waveletwykład, laboratorium komputerowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna, egzamin cz. pisemna
Student po zakończeniu kursu potrafi analizować energetyczne filtry hybrydowe wykład, laboratorium kompyterowesprawdzian pisemny

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)