Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy elektromagnetyczne w energoelektronice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EN/O-DU>UEE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy elektromagnetyczne w energoelektronice
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - energetyka - odnawialne źródła energii, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Topologie układów prostowniczych o połączeniu równoległym przy zasilaniu

z autotransformatorów, bez użycia dławików IPT

Uproszczona analiza układów prostowniczych z autotransformatorem

Sposoby połączeń uzwojeń autotransformatora umożliwiające zmianę napięcia

wyjściowego układu prostowniczego

Układy prostownicze z autotransformatorem o połączeniu gwiazdowym

zwiększanie liczby pulsów prostownika 12-pulsowego za pomocą dławików IPT oraz diod

Układy prostownicze wielopulsowe (12/24-pulsowe) z zastosowaniem łączników

o zwiększonej częstotliwości łączeń

Parametry charakterystyczne autotransformatorów zasilających układy prostownicze 18-pulsowe –

obliczenia bez uwzględnienia indukcyjności rozproszenia oraz z uwzględnieniem

indukcyjności rozproszenia

Prostownik 6-pulsowy z dodatkową generacją prądów piłokształtnych

w celu zmniejszenia zawartości wyższych harmonicznych w prądzie pobieranym z sieci

Układy prostowniczy 12, 24, 30-pulsowe z trzema dławikami niesprzęgniętymi magnetycznie

Sterowanie prostowników 1- i 3-fazowych typu Power Factor Correction (PFC)

Energetyczny filtr hybrydowy z bocznikowym włączeniem falownika

Hybrydowy filtr energetyczny z dwoma falownikami: szeregowym i równoległym (bocznikowym)

Treści kształcenia

- Metody analizy i syntezy układów prostowniczych z elementami magnetycznymi

- Metody analizy i syntezy układów prostowniczych z dławikami niesprzęgniętymi magnetycznie

- Metody badania energetycznych filtrów hybrydowych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

L. Gołebiowski, J. Lewicki, - Układy elektromagnetyczne w energoelektronice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Gołębiowski Lesław, Gołębiowski Marek - Obwody elektryczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma - Teoria sygnałów - Helion, Gliwice 1999.. - 1006

Gołębiowski Lesław, Kulig Tadeusz - Metody numeryczne w technice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

L. Gołebiowski, J. Lewicki, - Układy elektromagnetyczne w energoelektronice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Stanisław Piróg - Energoelektronika. Układy o komutacji sieciowej i o komutacji twardej - Wydawnictwo AGH Kraków 2006. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

A. Papoulis - Obwody i układy - WKŁ, Warszawa 1988. . - 1988

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - Portal e Informatyka, www.wazniak.mim.uw.pl . - 2007

Literatura uzupełniająca

Bolkowski S. - Teoria obwodów elektrycznych - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2005

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2006

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu potrafi analizować układy prostowniczewykłady, laboratoriaegzamin cz. pisemna, zaliczenie laboratorium
Student po zakończeniu kursu potrafi analizować układy prostownicze z dławikami niesprzęgniętymi magnetyczniewykłady, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie laboratorium
Student po zakończeniu kursu potrafi analizować energetyczne filtry hybrydowewykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, zaliczenie laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student po zakończeniu kursu potrafi analizować układy prostowniczenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie podaje najlepszą metodęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie tworzy projekt komputerowy
Student po zakończeniu kursu potrafi analizować układy prostownicze z dławikami niesprzęgniętymi magnetycznienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie podaje najlepszą metodęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie tworzy projekt komputerowy
Student po zakończeniu kursu potrafi analizować energetyczne filtry hybrydowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie podaje najlepszą metodęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie tworzy projekt komputerowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)