Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika techniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EN0-DI>MT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - energetyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Treści kształcenia

- Elementy statyki: układy sił i ich redukcja, równania równowagi układów w 2D i 3D.

- Kinematyka punktu: ruch prostoliniowy, prędkość i przyśpieszenie; ruch krzywoliniowy, prędkość, przyśpieszenie normalne i styczne; ruch po okręgu; rzut poziomy i ukośny.

- Kinematyka bryły: ruch postępowy, ruch obrotowy, ruch płaski, prędkość i przyśpieszenie; ruch złożony, przyspieszenie Coriolisa.

- Dynamika punktu i bryły; zasady dynamiki, prawa Newtona, pęd, kręt, zasada zachowania pędu, zasada zachowania krętu, praca, moc, energia kinetyczna i potencjalna, zasady energetyczne, równania różniczkowe ruchu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

G.K. Susłow - Mechnika teoretyczna - PWN, Warszawa. - 1960

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Z. Osiński - Mechanika ogólna - PWN, Warszawa. - 1987

Literatura uzupełniająca

S Kaliski - Drgania i fale - PWN, Warszawa. - 1986

J.R Taylor - Mechanika klasyczna - PWN, Warszawa. - 2006

S. Timoszenko, S. Woinowsky-Krieger - Teoria płyt i powłok - Arkady, Warszawa. - 1962

W. Nowacki - Dźwigary powierzchniowe - Warszawa. - 1979

Publikacje naukowe

A. Brański; E. Prędka; M. Wierzbińska - Influence of the Plaster Physical Structure on Indoor Acoustics - . - 2021

A. Brański - Sposób tłumienia fali akustycznej oraz moduł refleksyjny tłumika do stosowania tego sposobu - . - 2020

A. Brański - Wybrane zagadnienia informatyki stosowanej - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2020

A. Brański; A. Kocan-Krawczyk; E. Prędka - Selected Aspects of Meshless Method Optimization in the Room Acoustics with Impedance Boundary Conditions - . - 2020

A. Brański; E. Prędka - Analysis of the Room Acoustic with Impedance Boundary Conditions in the Full Range of Acoustic Frequencies - . - 2020

A. Brański; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; D. Szynal - Badanie izolacyjnosci akustycznej od dźwieków powietrznych systemowej więźby dachowej - . - 2019

A. Brański; A. Kocan-Krawczyk - A Rough Estimation of Acoustics of the Cuboidal Room with Impedance Walls - . - 2018

A. Brański; E. Prędka - Nonsingular Meshless Method in an Acoustic Indoor Problem - . - 2018

A. Brański; A. Kocan-Krawczyk; E. Prędka - An influence of the Wall Acoustic Impedance on the Room Acoustics. The Exact Solution - . - 2017

A. Brański; A. Kocan-Krawczyk - An influence of the walls acoustic impedance and acoustic frequency on the mean acoustic pressure level: Fouriers’s solution - POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych.wykład, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych.
posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Brański
Prowadzący grup: Adam Brański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)