Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EN0-DI>WM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 7 sem. - energetyka, technologie energetyczne, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zagrożenie piorunowe obiektów budowlanych, statków powietrznych

i urządzeń technicznych, ryzyko szkód piorunowych, piorunowe impulsy elektromagnetyczne, przepięcia atmosferyczne i dorywcze. Ochrona odgromowa zewnętrzna i wewnętrzna, środki ochrony odgromowej i przepięciowej, urządzenia piorunochronowe, ekranowanie, ekwipotencjalizacja, ograniczniki przepięć). Zasady ochrony obiektów zwykłych, zagrożonych pożarem i wybuchem oraz wyposażonych w urządzenia wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne (telekomunikacyjne, komputerowe, informatyczne, radiowo-telewizyjne itp.). Badanie środków ochrony i ich skuteczności, projektowanie ochrony odgromowej i przepięciowej.

Treści kształcenia

- Klasyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych.

- Wyładowania atmosferyczne doziemne i piorunowy impuls elektromagnetyczny

- Przepięcia indukowane wyładowaniami atmosferycznym

- Strefowa koncepcja ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej

- Modelowanie matematyczne, fizyczne i symulacje komputerowe oddziaływań piorunowych

- Środki ograniczające zaburzenia elektromagnetyczne, uziemienia, masy, ekwipotencjalizacja, filtry, ograniczniki przepięć, ekranowanie, topologia instalacji.

- Przykładowe rozwiązania nowoczesnej ochrony odgromowej i przepięciowej : statki powietrzne, inteligentne domy, systemy automatyki przemysłowej, ochrona anten i innych urządzeń pracujących na zewnątrz budynku

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Masłowski G - Analiza i modelowanie wyładowań atmosferycznych na potrzeby ochrony przed przepięciami - Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH. - 2010

Sowa A. - Ochrona Urządzeń oraz systemów elektronicznych przed narażeniami piorunowymi - Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej. - 2011

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

PN-EN 62305-1 - Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne - Polski Komitet Normalizacyjny.. - 2011

PN-EN 62305-2:2008 - Ochrona odgromowa – Część 2: Zarządzanie ryzykiem - Polski Komitet Normalizacyjny. - 2008

PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa – Część 3: Szkody fizyczne w obiekcie i zagrożenie życia - Polski Komitet Normalizacyjny. - 2011

PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach - Polski Komitet Normalizacyjny. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

Charoy A. - Zakłócenia w urządzeniach elektronicznych - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Tom 1-4. - 1999

Machczyński W. - Wprowadzenie do kompatybilności elektromagnetycznej - Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. - 2010

Literatura uzupełniająca

Rakov V.A., Uman M.A. - Lightning, Physics and Effects - New York, Cambridge University Press. - 2003

Publikacje naukowe

M. Fitta; L. Karpiński; K. Król; A. Kulińska; M. Scholz; A. Wójcik-Gargula - On the Possibility of Initiating the Proton–Boron Nuclear Fusion Reaction in the Plasma-Focus Device - . - 2019

K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba - Applications of impulse current and voltage generators dedicated to lightning tests of avionics - . - 2018

L. Karpiński; J. Mikulski; S. Zakrzewski - Badanie systemu kablowego 220 kV - . - 2018

D. Gibalski; P. Karpinski; L. Karpiński; K. Wojtasiewicz - Test set-up to examine electronic circuits' immunity to nearby flash: Magnetic component of the nearby flash field - IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. - 2016

K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; R. Ziemba - Lightning current distribution in a laboratory model of lightning protection system - . - 2016

K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; P. Szczupak; S. Wyderka; R. Ziemba - Distribution of long duration current impulses in a test house lightning protection system and electrical equipment - IEEE- INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS. - 2016

K. Filik; G. Karnas; L. Karpiński; G. Masłowski; S. Wyderka; R. Ziemba - Measurements and modeling of current impulses in the lightning protection system and internal electrical installation equipped with household appliances - ELSEVIER SCIENCE SA. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna zagrożenia obiektów budowlanych, statków powietrznych i urządzeń elektrycznych z uwagi na występujące zjawiska atmosferycznewykładzaliczenie cz. pisemna
zna zaburzenia elektromagnetyczne i ich źródławykładzaliczenie cz. pisemna
zna podstawowe zasady projektowania systemów ochrony odgromowej i przepięciowejwykładzaliczenie cz. pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Karpiński
Prowadzący grup: Lesław Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Karpiński
Prowadzący grup: Lesław Karpiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Brański
Prowadzący grup: Adam Brański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Brański
Prowadzący grup: Adam Brański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)