Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analogowe układy elektroniczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET0-DI>AnUE2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analogowe układy elektroniczne II
Jednostka: Katedra Podstaw Elektroniki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektronika i telekom. st. inż.
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Ukończenie modułu zapewnia zrozumienie przez studenta zasad działania zaawansowanych układów elektronicznych, oraz uzyskanie umiejętności w zakresie metod analizy i projektowania tych układów.

Treści kształcenia

- Przerzutniki bistabilne - Eclessa-Jordana, Schmitta i Bowesa, przełączanie tranzystorów, pojemności przyśpieszające. Przerzutniki monostabilne – przerzutniki z wewnętrzną i zewnętrzną pętlą s.z. Przerzutniki astabilne.

Generatory RC VCO.

- Układy mnożenia bezpośredniego – układy 2 i 4 ćwiartkowy, logarytmujący układ Gilberta, zastosowania: modulatory i demodulatory AM i FM, mieszacz iloczynowy, podwajacz częstotliwości, detektor fazy.

- Pętla sprzężenia fazowego PLL, budowa , zakresy trzymania i chwytania synchronizacji, zastosowania – dodawanie, mnożenie i synteza częstotliwości. Demodulator FM PLL. Dynamika pętli fazowej.

- Zasilacze i stabilizatory napięcia i prądu: prostowniki, filtry tętnień, stabilizatory o pracy ciągłej i impulsowej.

- Integracja wiedzy i umiejętności w zakresie metod analizy i projektowania analogowych układów elektronicznych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Nosal, J. Baranowski - Układy elektroniczne. Część I. Układy analogowe liniowe - WNT. - 1997

J. Baranowski, G. Czajkowski - Układy elektroniczne. Część II. Układy analogowe nieliniowe i impulsowe - WNT. - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

A. Kolek - Analogowe układy elektroniczne. Laboratorium - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

A. Kolek - Analogowe układy elektroniczne. Zbiór zadań - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Baranowski - Zbiór zadań z układów elektronicznych nieliniowych i impulsowych - WNT. - 1997

K. Antoszkiewicz, Z. Nosal - Zbór zadań z układów elektronicznych liniowych - WNT. - 1998

Literatura uzupełniająca

A. Stadler, A. Kolek - Elektronika. Zbiór zadań - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2005

S. Kuta - Elementy i układy elektroniczne cz. I i II - Wyd. AGH. - 2000

M. Niedźwiecki - Przykłady analizy nieliniowych układów elektronicznych - WNT. - 1997

S. Soclof - Zastosowania analogowych układów scalonych - WKŁ. - 1991

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Projektuje analogowe układy elektroniczne liniowe i nieliniowe, wykorzystując swą wiedzę i różne metody projektowania.Ćwiczenia, laboratoriumSprawdzian pisemny, sprawozdanie z laboratorium
Analizuje pracę liniowych i nieliniowych analogowych układów elektronicznych.Wykład, ćwiczenia, laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawdzian pisemny, sprawozdanie z laboratorium
Wykonuje pomiary parametrów i charakterystyk analogowych układów elektronicznych.LaboratoriumSprawozdanie z laboratorium
Ocenia zgodność analiz teoretycznych oraz wyników pomiarów parametrów i charakterystyk analogowych układów elektronicznych.LaboratoriumSprawozdanie z laboratorium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Projektuje analogowe układy elektroniczne liniowe i nieliniowe, wykorzystując swą wiedzę i różne metody projektowania.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również osiąga efekty bardzo dobrze zgodne z założeniami projektowymi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również formułuje wnioski wskazujące na przyczyny rozbieżności między projektowanymi a rzeczywistymi charakterystykami.
Analizuje pracę liniowych i nieliniowych analogowych układów elektronicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wybiera najlepsze metody rozwiązań analitycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stosuje uproszczenia adekwatne do rozwiązywanego problemu.
Wykonuje pomiary parametrów i charakterystyk analogowych układów elektronicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi ocenić zakresy zmienności mierzonych wielkości i odpowiednio dobiera zakresy pomiarowe stosowanych urządzeń.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ocenia błędy pomiarowe różnymi metodami.
Ocenia zgodność analiz teoretycznych oraz wyników pomiarów parametrów i charakterystyk analogowych układów elektronicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stosuje ilościowe wskaźniki porównujące zgodność analiz teoretycznych i rzeczywistych pomiarów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również formułuje wnioski na temat przyczyn zaistniałych niezgodności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek, Piotr Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Andrzej Kolek, Piotr Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek, Piotr Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek, Piotr Ptak, Mirosław Sobaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek, Piotr Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Andrzej Kolek, Piotr Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Kolek
Prowadzący grup: Łukasz Ciura, Andrzej Kolek, Piotr Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)