Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika obliczeniowa i symulacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET0-DI>TOiS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika obliczeniowa i symulacyjna
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 5 sem - elektronika i tele-elektroniczne sys.pomiarowe i diag.,st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem - elektronika i telekomunikacja-telekomunikacja, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - elektronika i telekom-urządzenia ele. st. inż.
Przedmioty 5 sem. - elektronika i telekom. st. inż.
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Metoda Lagrange'a w tworzeniu równań dynamiki układów.

Metody syntezy układów pasywnych. Alternatywne wykorzystanie metody Cauera i Fostera.

Metody obliczeniowe i symulacyjne tworzenia filtrów analogowych Butterwotha, Czebyszewa i 

Bessela. Sposoby przekształcania częstotliwości tych filtrów. Projektowanie fitrów aktywnych

RC i realizacja transmitancji przy ich wykorzystaniu, symulacje układów z wielokrotnym

sprzężeniem zwrotnym. Obliczanie wrażliwości układów ze wzmacniaczami operacyjnymi, w

tym określanie wrażliwości zmiennych, zer, biegunów transmitancji, dobroci. Wrażliwość na

elementy pasożytnicze i szumy. Metody komputerowe obliczania wrażliwości, metoda

dołączonego układu równań, obliczanie wrażliwości częstotliwościowej. Obliczanie filtrów i 

układów cyfrowych jako realizacja układów analogowych podczas symulacji na komputerze.

Komputerowa realizacja odwrotnego przekształcenia Laplace'a i symulacje tą metodą stanów

przejściowych układów aktywnych.

Treści kształcenia

- Metody syntezy układów aktywnych i pasywnych

- Metody projektowania filtrów aktywnych i pasywnych

- Metody badania wrażliwości układów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Bajorek, L. Gołębiowski, W. Posiewała - Obwody elektryczne - laboratorium mikrokomputerowe - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1996

Gołębiowski Lesław, Gołębiowski Marek - Obwody elektryczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma - Teoria sygnałów - Helion, Gliwice 1999.. - 1006

Gołębiowski Lesław, Gołębiowski Marek - obwody elektryczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2008

Literatura do samodzielnego studiowania

A. Papoulis - Obwody i układy - WKŁ, Warszawa 1988. . - 1988

Osowski S., Siwek K., Śmiałek M. - Podstawy elektrotechniki i elektroniki - Portal e Informatyka, www.wazniak.mim.uw.pl . - 2007

Literatura uzupełniająca

Bolkowski S. - Teoria obwodów elektrycznych - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2005

Bolkowski S., Brociek W., Rawa H. - Teoria obwodów elektrycznych – zadania - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa . - 2006

Publikacje naukowe

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; B. Kwiatkowski - Optimal Control of a Doubly Fed Induction Generator of a Wind Turbine in Island Grid Operation - . - 2021

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Direct Consideration of Eddy Current Losses in Laminated Magnetic Cores in Finite Element Method (FEM) Calculations Using the Laplace Transform - . - 2020

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Analysis of axial flux permanent magnet generator - . - 2019

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Computationally Efficient Method of Co-Energy Calculation for Transverse Flux Machine Based on Poisson Equation in 2D - . - 2019

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń; Z. Szczerba - Modeling and Analysis of the AFPM Generator in a Small Wind Farm System - Springer. - 2019

G. Drałus; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur - One day-ahead forecasting at different time periods of energy production in photovoltaic systems using neural networks - IEEE. - 2018

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Functional simulation model of the axial flux permanent magnet generator - . - 2018

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; M. Szumski - Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt. "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" Etap II i IV - . - 2018

D. Ficek; L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; M. Kalwara; D. Mazur; A. Smoleń; K. Szczerba; P. Szczerba; Z. Szczerba; D. Szteliga; M. Szumski - Przeprowadzenie prac rozwojowych dla projektu pt "Wdrożenie produkcyjne innowacyjnych siłowni wiatrowych jako wynik badań B+R HIPAR Sp.z o.o" etap I i II - . - 2017

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Autotransformer rectifier circuits with parallel connection without the use of IPT chokes - review - IEEE. - 2017

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski; D. Mazur; A. Smoleń - Rectifier circuits with magnetically non-coupled chokes - IEEE. - 2017

L. Gołębiowski; M. Gołębiowski - Multiphase inset SPMSM machine with additional currents injection of the third harmonic - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu potrafi syntetyzować układy aktywne i pasywnewykłady, laboratoriaegzamin cz. pisemna, zaliczenie laboratorium, prezentacja projektu
Student po zakończeniu kursu potrafi tworzyć filtry analogowe i cyfrowewykłady, laboratorium,egzamin część. pisemna, zaliczenie laboratorium, sprawozdanie z projektu
Student po zakończeniu kursu potrafi obliczać wrażliwość układów elektrycznychwykład, laboratorium,egzamin część pisemna, zaliczenie laboratorium, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student po zakończeniu kursu potrafi syntetyzować układy aktywne i pasywnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie podaje najlepszą metodęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie tworzy projekt komputerowy
Student po zakończeniu kursu potrafi tworzyć filtry analogowe i cyfrowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie podaje najlepszą metodęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie tworzy projekt komputerowy
Student po zakończeniu kursu potrafi obliczać wrażliwość układów elektrycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie podaje najlepszą metodęnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również samodzielnie tworzy projekt komputerowy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski
Prowadzący grup: Lesław Gołębiowski, Marek Gołębiowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ziemba
Prowadzący grup: Paweł Szczupak, Robert Ziemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ziemba
Prowadzący grup: Paweł Szczupak, Robert Ziemba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Ziemba
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)