Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium: mechanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FI0-DI>LM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium: mechanika
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria medyczna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Studenci wykonują pomiary i opracowują dane pomiarowe z wykorzystaniem rachunku błędów.

Treści kształcenia

- Rachunek niepewności

- Wyznaczanie prędkości lotu pocisku za pomocą wahadła balistycznego

- Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

- Badanie ruchu tłumionego

- Pomiar lepkości cieczy metodą Stokesa

- Pomiar momentu bezwładności koła Maxwella

- Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego brył

- Wyznaczanie częstotliwości drgań widełek stroikowych metodą pomiaru częstości dudnienia

- Wyznaczanie długości oraz częstotliwości fali akustycznej

- Badanie parametrów fali głosowej metodą rezonansu w rurze otwartej

- Badanie centralnych zderzeń sprężystych i niesprężystych

- Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego

- Badanie rozkładu niepewności pomiarowych w pomiarach okresu wahań wahadła

- Badanie anharmoniczności wahadła fizycznego lub matematycznego

- Wyznaczanie momentów bezwładności brył sztywnych za pomocą wahadła skrętnego

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Krop. K. Chłędowska - Fizyka I pracownia - Oficyna Wydawnicza PRz. - 2010

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker - Podstawy fizyki, cz. 1, 2 - PWN Warszawa. - 2005

C. Bobrowski - Fizyka - krótki kurs - WNT Warszawa. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
umie zaplanować i przeprowadzić prosty eksperyment fizyczny laboratoriumzaliczenie cz. ustna
umie przeprowadzić analizę otrzymanych wyników, obliczyć niepewności pomiarowe stosując metodę odpowiednią do sposobu przeprowadzania pomiarów oraz niepewność złożonąlaboratoriumzaliczenie cz. ustna
zna definicje terminów metrologicznych używanych na I pracowni fizycznej, umie obliczyć niepewność pomiarów oraz niepewność złożonąlaboratoriumzaliczenie cz. ustna
potrafi zdefiniować wybrane wielkości opisujące ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, podać związki między nimi i obliczyć je dla nieskomplikowanych ruchów.laboratoriumzaliczenie cz. ustna
zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku działania stałych sił. laboratoriumzaliczenie cz. ustna
potrafi zdefiniować pracę, pęd, moment pędu, energię oraz zna zasady zachowania tych wielkości, potrafi je zastosować w nieskomplikowanych przypadkach.laboratoriumzaliczenie cz. ustna
potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne, tłumione, wymuszone, fale mechaniczne oraz obliczyć je dla przypadków nieskomplikowanych ruchów.laboratoriumzaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
umie zaplanować i przeprowadzić prosty eksperyment fizyczny nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również aktywnie pracuje w zespole podczas wykonywania pomiarów i obliczeń, potrafi omówić wybrane zjawiska fizyczne zachodzące w przeprowadzanym eksperymencie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w sposób ścisły omówić wszystkie zjawiska wpływające na przeprowadzany eksperyment.
umie przeprowadzić analizę otrzymanych wyników, obliczyć niepewności pomiarowe stosując metodę odpowiednią do sposobu przeprowadzania pomiarów oraz niepewność złożonąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi przedstawić w formie pisemnej sprawozdanie z przeprowadzonego eksperymentu według zadanego wzorca.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umie ocenić otrzymany wynik pomiarowy, np. porównując go z wartościami tablicowymi, wyciągnąć wnioski związane ze sprawdzanym prawem fizyki, ocenić wpływ niepewności poszczególnych pomiarów na ostateczny wynik.
zna definicje terminów metrologicznych używanych na I pracowni fizycznej, umie obliczyć niepewność pomiarów oraz niepewność złożonąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować właściwą do sposobu prowadzenia pomiarów metodę liczenia niepewności pomiarowej oraz obliczyć niepewność złożoną dla wybranych eksperymentów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować właściwą metodykę obliczania niepewności pomiarowej i złożonej w dowolnym przypadku, umie skorzystać z prawa Gaussa.
potrafi zdefiniować wybrane wielkości opisujące ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, podać związki między nimi i obliczyć je dla nieskomplikowanych ruchów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zdefiniować wszystkie wielkości opisujące ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, wskazać związki funkcyjne pomiędzy tymi wielkościami oraz przeprowadzić obliczenia dla bardziej złożonych przypadków.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi obliczyć położenie, prędkość, przyspieszenie ciała dla dowolnego przypadku oraz w sposób ścisły wyjaśnić metodykę postępowania.
zna zasady dynamiki dla ruchu postępowego, ruchu obrotowego, potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku działania stałych sił. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona dla wybranych sił zmiennych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi rozwiązać równanie Newtona w przypadku dowolnych sił zmiennych działających na ciało.
potrafi zdefiniować pracę, pęd, moment pędu, energię oraz zna zasady zachowania tych wielkości, potrafi je zastosować w nieskomplikowanych przypadkach.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zasady zachowania dla dowolnie złożonego przypadku.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić w sposób ścisły sposób postępowania i wyciągnąć poprawne wnioski z otrzymanego wyniku.
potrafi zdefiniować wielkości opisujące drgania harmoniczne, tłumione, wymuszone, fale mechaniczne oraz obliczyć je dla przypadków nieskomplikowanych ruchów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować zasady zachowania dla dowolnie złożonego przypadku.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi uzasadnić w sposób ścisły sposób postępowania i wyciągnąć poprawne wnioski z otrzymanego wyniku.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-26 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krystyna Chłędowska, Jacek Fal, Tadeusz Jasiński
Prowadzący grup: Krystyna Chłędowska, Jacek Fal, Tadeusz Jasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bąk, Tadeusz Jasiński
Prowadzący grup: Andrzej Bąk, Tadeusz Jasiński, Julian Traciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Jasiński, Nicholas Sedlmayr
Prowadzący grup: Tadeusz Jasiński, Nicholas Sedlmayr, Tomasz Szczepański, Julian Traciak, Sławomir Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Jasiński, Martyna Sedlmayr, Nicholas Sedlmayr, Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Jacek Fal, Tadeusz Jasiński, Martyna Sedlmayr, Nicholas Sedlmayr, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.