Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy diagnostyki medycznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: FI0-DI>PDM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy diagnostyki medycznej
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do diagnostyki medycznej.

- Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazowych danych medycznych.

- Wybrane zagadnienia modelowania medycznego.

- Diagnostyka obrazowa: radiografia (Rtg).

- Diagnostyka obrazowa: rentgenowska tomografia komputerowa (CT).

- Diagnostyka obrazowa : rezonans magnetyczny (MRI).

- Diagnostyka obrazowa: emisyjna tomografia pozytonowa (PET).

- Diagnostyka obrazowa: obrazowanie radioizotopowe - medycyna nuklearna.

- Diagnostyka obrazowa: termografia.

- Diagnostyka obrazowa: ultrasonografia (USG).

- Przetwarzanie sygnałów elektrodiagnostycznych.

- Model diagnostyczny - badania doświadczalne w medycynie (metody elastooptyczne).

- Analiza medycznych danych obrazowych w formacie DICOM. Przetwarzanie danych medycznych. Tworzenie modeli wektorowych na podstawie danych medycznych. Przetwarzanie danych wektorowych wybranych struktur anatomicznych.

- Wykonanie modelu medycznego wybraną techniką RP.

- Badanie i analiza obrazu z kamery termowizyjnej, analiza obrazu medycznego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Nałęcz M., Chmielewski L., Lech Kulikowski J., Nowakowski A. - Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000 T.8 Obrazowanie biomedyczne - Akad.Ofic.Wydaw.EXIT, Warszawa (czytelnia PRz egzempl.1). - 2003

Miechowicz S. - Synteza modelowania złożonych struktur geometrycznych w zastosowaniach medycznych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Drapikowski P. - Komputerowe modelowanie przestrzenne w diagnostyce medycznej i wspomaganiu planowania operacji - Wydaw.Politech.Pozn., Poznań (czytelnia PRz egzempl.1). - 2010

Oliferuk W. - Termografia podczerwieni w nieniszczących badaniach materiałów i urządzeń - Biuro Gamma, Warszawa (biblioteka Prz egzempl. 1, czytelnia PRz egzempl.1). - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada wiedzę z zakresu diagnostyki medycznej, wykorzystywania współczesnych metod diagnostycznych.wykład, laboratoriumtest pisemny
potrafi pozyskiwać informacje z literaturyprojekt indywidualnyprezentacja projektu
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innychprojekt zespołowy

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada wiedzę z zakresu diagnostyki medycznej, wykorzystywania współczesnych metod diagnostycznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do modelowania medycznego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi samodzielnie radzić sobie z problemami związanymi z procesem modelowania począwszy od akwizycji danych a skończywszy na wykonaniu modelu wybraną techniką RP
potrafi pozyskiwać informacje z literaturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3.5nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 4.5

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kudasik, Sławomir Miechowicz
Prowadzący grup: Paweł Fudali, Tomasz Kudasik, Sławomir Miechowicz, Waldemar Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)