Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowalne systemy mechatroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/R-DI>PSM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowalne systemy mechatroniki
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 5 sem. - mech.-informatyka i robotyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia "Programowalne systemy mechatroniki" obejmuje zagadnienia dotyczace budowy, programowania i zastosowania układów mikroprocesorowych.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej. Definicje, podstawowe pojęcia.

- Struktury: mikroprocesora, mikrokontrolera; centralna jednostka obliczeniowa, układy wejść-wyjść, pamięć; przesyłanie sygnałów.

- Rodzaje pamięci: stałe, operacyjne - budowa, przeznaczenie; rodzaje rejestrów : uniwersalne, funkcyjne - budowa i zadania w mikrokontrolerze. Układy peryferyjne mikrokontrolerów: układy licznikowe.

- Układy peryferyjne mikrokontrolerów: moduł przerwań, Watchdog, system zegarowy.

- Moduły komunikacji i tryby komunikacji mikrokontrolera z urządzeniami peryferyjnymi.

- Układy peryferyjne mikrokontrolerów: przetworniki ADC i DAC.

- Sterowniki PLC jako mikroprocesorowe urządzenia elektroniczne. Architektura, dobór sterowników. Adresowanie w sterownikach.

- Podstawy konfiguracji stacji i programowania wybranych sterowników.

- Sposób organizacji i struktura programu w wybranych sterownikach.

- Bloki funkcyjne w wybranych sterownikach. Układy licznikowe, timery w wybranych sterownikach.

- Sieci komputerowe. Komunikacja między sterownikami.

- Realizacja interfejsu HMI z zastosowaniem paneli operatorskich.

- Zajęcia organizacyjne, wprowadzenie do tematyki laboratorium

- Podstawy programowania mikroprokontrolerów - operacje na bitach

- Podstawy programowania mikrokontrolerów - układy licznikowe

- Podstawy programowania mikrokontrolerów - przerwania

- Asynchroniczna komunikacja w mikrokontrolerach z zastosowaniem modułu USART

- Podstawy programowania sterwników PLC - operacje na bitach

- Rozszerzenie zakresu instrukcji programowania - liczniki, timery

- Realizacja operacji matematycznych realizowanych z użyciem sterowników

- Projektowanie i praktyczna realizacja układów sterowania na bazie sterowników PLC - funcje, bloki funcyjne

- Podstawy programowania w WinCC

- Zajecia zaliczeniowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Baranowski R. - Baranowski R., Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce - BTC, Legionowo. - 2005

Kwaśniewski J. - Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej - BTC, Legionowo. - 2009

Kwaśniewski J. - Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej - BTC, Legionowo. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kwaśniewski J. - Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej - BTC, Legionowo. - 2009

Baranowski R. - Baranowski R., Mikrokontrolery AVR ATmega w praktyce - BTC, Warszawa . - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Górecki P. - Mikrokontrolery dla początkujących - BTC, Warszawa. - 2006

Kwaśniewski J. - Programowalny sterownik SIMATIC S7-300 w praktyce inżynierskiej - BTC, Legionowo. - 2009

Literatura uzupełniająca

Górecki P. - Mikrokontrolery dla początkujących - BTC, Warszawa. - 2006

Jakubiec J. - Wprowadzenie do techniki mikroprocesorowej - Wyd. Polit. Ślaskiej. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę na temat metodyki projektowania i realizacji mikroprocesowych układów sterowania.wykładegzamin cz. ustna
Jest przygotowany do analizowania urządzeń mechatronicznych w zakresie sterowania ich pracą z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych.wykładegzamin cz. pisemna
Potrafi wykorzystywać materiały uzyskiwane z literatury do analizy pracy mikroprocesorowych układów sterowania.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna
Ma umiejętność korzystania z dokumentacji i materiałów informacyjnych producentów mikroprocesorów i sterowników w celu uzupełniania swojej wiedzy w zakresie możliwości ich praktycznego zastosowania.laboratoriumzaliczenie cz. pisemna
Potrafi zaprojektować i oprogramować konfiguracje prostych układów regulacji lub sterowania w oparciu o mikroprocesorowe sterowniki PLC. wykład, laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Posiada świadomość wzbogacania swojej wiedzy poprzez korzystanie z fachowych czasopism technicznych oraz materiałów źródłowych na temat przemysłowych zastosowań mikroprocesowej techniki cyfrowej . wykład, laboratoriumegzamin cz. ustna, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę na temat metodyki projektowania i realizacji mikroprocesowych układów sterowania.
Jest przygotowany do analizowania urządzeń mechatronicznych w zakresie sterowania ich pracą z wykorzystaniem układów mikroprocesorowych.
Potrafi wykorzystywać materiały uzyskiwane z literatury do analizy pracy mikroprocesorowych układów sterowania.
Ma umiejętność korzystania z dokumentacji i materiałów informacyjnych producentów mikroprocesorów i sterowników w celu uzupełniania swojej wiedzy w zakresie możliwości ich praktycznego zastosowania.
Potrafi zaprojektować i oprogramować konfiguracje prostych układów regulacji lub sterowania w oparciu o mikroprocesorowe sterowniki PLC.
Posiada świadomość wzbogacania swojej wiedzy poprzez korzystanie z fachowych czasopism technicznych oraz materiałów źródłowych na temat przemysłowych zastosowań mikroprocesowej techniki cyfrowej .

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szuster
Prowadzący grup: Paweł Obal, Marcin Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szuster
Prowadzący grup: Paweł Obal, Marcin Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szuster
Prowadzący grup: Paweł Obal, Marcin Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szuster
Prowadzący grup: Paweł Obal, Marcin Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Szuster
Prowadzący grup: Paweł Obal, Marcin Szuster
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)