Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie robotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/R-DU>ProRob
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie robotów
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechatronika - informatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia zawiera informacje dotyczące zasad programowania robotów z wykorzystaniem technik on-line oraz off-line.

Treści kształcenia

- Opis zadań kinematyki robotów

- Układy odniesienia w robotyce

- Kalibracja robotów

- Języki programowania robotów niskiego poziomu

- Języki programowania robotów wysokiego poziomu poziomu

- Programowanie robotów on-line

- Programowanie robotów off-line

- Przykłady języków programowania robotów

- Omówienie języka MELFA roboty Mitsubishi

- Omówienie języka KRL roboty Kuka

- Omówienie języka Rapid roboty ABB

- Przykłady narzędzi inżynierskich do programowania robotów

- Oprogramowanie RT ToolBox2 - roboty Mitsubishi

- Oprogramowanie KukaSimPro - roboty Kuka

- Oprogramowanie RobotStudio – Roboty ABB

- Programowanie manipulatora FESTO jezyk G.

- Oprogramowanie WinPisa

- Oprogramowanie PicMaster współpraca robotów z systemem wizyjnym

- Programy dedykowane pod aplikacje: kontrola siły skrawania, klejenie, spawanie itp.

- Współpraca gniazd zrobotyzowanych z systemami SCADA

- Kalibracja robota IRB 140

- Kalibracja robota IRB340 wsp. z systemem wizyjnym

- Kalibracja robota Kuka KR5,

- Kalibracja robota Mitsubishi RP-1AH

- Programowanie robotów ABB w trybie on-line z wykorzystaniem panelu komunikacyjnego

- Programowanie robotów Kuka trybie on-line z wykorzystaniem panelu komunikacyjnego

- Programowanie robotów Mitsubishi w trybie on-line z wykorzystaniem panelu komunikacyjnego

- Programowanie robotów Mitsubishi w środowisku RT ToolBox2

- Programowanie robotów Kuka w środowisku KukaSimPro

- Programowanie robotów ABB w środowisku RobotStudio

- Programowanie manipulatora FESTO

- Oprogramowanie WinPisa

- Oprogramowanie PicMaster współpraca robotów z systemem wizyjnym

- Programy dedykowane pod aplikacje: kontrola siły skrawania, klejenie, spawanie itp.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kost G., Świder J. - Programowanie robotów on-line - Wyd. Politechniki Śląskiej. - 2011

Kozłowski K. - Planowanie zadań i programowanie robotów - Wyd. Politechniki Poznańskiej. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Instrukcja obsługi i programowania dla KUKA System Software V5.2 V5.3, V5.4, - - . -

iPendant™, [on-line], Fanuc Robotics, 2007 - - . -

Operating Manual RobotStudio 5.10, [on-line], ABB Robotics, 2007, - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Honczarenko J. - Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie - WNT, Warszawa. - 2004

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Studenci podczas zajęć zdobywają umiejętności pozwalające na programowanie robotów z wykorzystaniem narzędzi on-line i off-line.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www.LaboratoriaInstrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. KonsultacjeWykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Po ukończeniu modułu student zna zasady składni języków wysokiego poziomu przeznaczonych do programowania robotów różnych producentówWykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania układów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.Wykład realizowany z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, autorskich skryptów udostępnianych w sieci www. Laboratoria Instrukcje do zajęć dostępne w postaci stron www. Konsultacje Wykłady Praca kontraolana w terminie pod.na 1 w.LaboratoriaProjekty realizowane na podstawie instrukcji do zadań. Oceniane z częstotliwością realizacji tematów zad. na podstawie sprawozdań.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Studenci podczas zajęć zdobywają umiejętności pozwalające na programowanie robotów z wykorzystaniem narzędzi on-line i off-line.
Po ukończeniu modułu student zna zasady składni języków wysokiego poziomu przeznaczonych do programowania robotów różnych producentów
Student nabywa umiejętności pracy zespołowej. Posiada wiedzę z zakresu oddziaływania układów zautomatyzowanych i zrobotyzowanych na społeczność oraz środowisko. Potrafi ocenić zagrożenia i korzyści społeczne związane z procesami robotyzacji i automatyzacji zakładów pracy. Nabywa umiejętności z zakresu BHP na stanowiskach zrobotyzowanych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Burghardt
Prowadzący grup: Andrzej Burghardt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)