Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>PraDyp
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca dyplomowa
Jednostka: Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 15.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Omówienie tematu, celu, zakresu pracy dyplomowej.

- Wymagania formalne i redakcyjne dotyczące pracy dyplomowej.

- Struktura i podział rozdziałów.

- Omówienie uzyskanych wyników.

- Redakcja pracy.

Literatura: (tylko po angielsku)

Bibliography to self-study

Literatura adekwatna do realizowanego tematu pracy. - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę związaną z tematem pracy.
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać interpretacji, uzasadniać opinie.
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę związaną z tematem pracy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Samodzielnie potrafi opracować sposób realizacji pracy dyplomowej. Prawidłowo potrafi interpetować otrzymane wynikinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Na podstawie analizy zebranych materiałów poszerzył zakres pracy dyplomowej
Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać interpretacji, uzasadniać opinie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi samodzielnie pozyskiwać dodatkowe źródła informacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Opracowane i przedstawione referaty stanowią dogłębną analizę zadanego tematu
Rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Praca dyplomowa przedsatwiona w ciekawej formie, zawierająca opracowania np. nowych metod do wspomagania projektowania układów mechatronicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Praca zawiera także kierunki ewentualnych przyszłościowych badań poszerzających poznanie zadanego problemu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Rzucidło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Rzucidło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Rzucidło
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Praca dyplomowa więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)