Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DU>PH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia techniki
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria materiałowa, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zdobycie wiedzy na temat różnych gatunków materiałów oraz metod otrzymywania i przeróbki w celu otrzymania gotowych elementów. Zaznajomienie się ze zmianami wprowadzonymi do technologii wytwarzania w perspektywie ostatnich kilkudziesięciu lat.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie. Zarys rozwoju techniki. Klasyfikacja materiałów.

- Rozwój metod wytwarzania materiałów

- Metody kształtowania wyrobów metalowych (przeróbka plastyczna, obróbka skrawaniem, obróbka cieplna)

- Łączenie elementów konstrukcyjnych - metody i zasady doboru.

- Elementy procesu technologicznego

- Obróbka wykończeniowa

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Bardzik J., Kupka M. Wala A. - Technologia metali - Wyd. Uniwersytetu Poznańskiego, Poznań . - 1998

Gronostajski J - Obróbka plastyczna metali - Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. - 1973

Grzesik W. - Podstawy skrawania materiałów metalowych - WNT, Warszawa. - 1998

Harasymowicz J., Wantuch - Obróbka gładkościowa - Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań. - 1992

Praca Zbiorowa - Powłoki malarsko-lakiernicze; poradnik - WNT, Warszawa. - 1983

Literatura do samodzielnego studiowania

R.E. Hummel - Understanding Materials Science: History, Properties, Applications, Second Edition - Springer. - 2004

Literatura uzupełniająca

Dobrzański L. A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i  metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2002

Chodkowski S - Metalurgia metali nieżelaznych - Wyd. ŚLĄSK, Katowice. - 1971

Służalec A. - Technologie spawania - Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. - 1993

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość historycznego zarysu rozwoju techniki, podstaw i klasyfikacji materiałów, metody otrzymywania metali i stopów metali, metod kształtowania struktury materiałów metalicznych. metod wytwarzania wyrobów z tworzyw metalicznych oraz elementów organizacji procesu technologicznego. wykładzaliczenie cz. pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rokicki
Prowadzący grup: Paweł Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rokicki
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Paweł Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Góral
Prowadzący grup: Marek Góral
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)