Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wyposażenie pokładowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/C-DI/14>WPo
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wyposażenie pokładowe
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 6 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-pilotaż st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada znajomość zasad działania podstawowego wyposażenia pilotażowo-nawigacyjnego, potrafi interpretować wskazania i sygnalizacje generowane przez urządzenia pokładowe wykład egzamin cz. pisemna
Potrafi wykonać prosty eksperyment ilustrujący zasadę działania i właściwości urządzeń pokładowychlaboratorium raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada znajomość zasad działania podstawowego wyposażenia pilotażowo-nawigacyjnego, potrafi interpretować wskazania i sygnalizacje generowane przez urządzenia pokładowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi ocenić poprawność działania urządzeń pokładowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Poprawnie interpretuje objawy nieprawidłowego działania urządzeń pokładowych, wskazuje ich przyczyny i sposoby uniknięcia skutków
Potrafi wykonać prosty eksperyment ilustrujący zasadę działania i właściwości urządzeń pokładowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Poprawnie interpretuje wyniki eksperymentunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi aktywnie modyfikować przebieg eksperymentu i wykazuje inwencję w interpretacji wyników

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Kopecki
Prowadzący grup: Grzegorz Kopecki, Łukasz Wałek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)