Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo lotnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/C-DU>BL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo lotnicze
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-pilotaż st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot skupia sie na zapoznaniu studentów z szeroko rozumianymi zasadami postepowania, których celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Studenci zapoznają sie z przyczynami i skutkami wyadków lotniczych

Treści kształcenia

- Ogólne zasady powstawania wypadków lotniczych

- Dokumenty i zasady obowiazujące podczas badania zdarzeń lotniczych

- Wpływ zachowań człowieka na bezpieczeństwo operacji lotniczych

- Zasady analizy wypadków i zdarzeń lotniczych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Klich Edmunt - Bezpieczeństwo Lotnicze - Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji. - 2011

Jacek Pieniążek - Kształtowanie współpracy z lotniczymi systemami sterowania - Politechnikia Rzeszowska. - 2014

Key Dismukens - The limits of expertise - ASHGATE. - 2009

Clarence Rodrigues - Commercial aviation safety - Mc Graw Hill. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady powstawania wypadków w lotnictwiećwiczenia problemowe, warsztaty, wykładMoże być zastosowana każda z powszechnie uznanych metod weryfikacji
Zna wpływ zachowań człowieka na powstawanie i zapobieganie wyadkomwykład, warsztaty, ćwiczenia problemoweMogą być zastosowane wszystkie powszechnie uznane metody weryfikacji.
Umie pracując w grupie dokonać analizy wypadku lotniczego i jego przyczynwykład, warsztaty, ćwiczenia problemoweMogą być zastosowane wszystkie powszechnie uznane metody weryfikacji

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna zasady powstawania wypadków w lotnictwienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ale umie je poprawnie zidentyfikować podczas analizy wypranych przypadkównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi połączyć zasady z systemami bezpieczeństwa
Zna wpływ zachowań człowieka na powstawanie i zapobieganie wyadkomnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna i rozumie powyższe zasadynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi je stosować w działaniach praktycznych
Umie pracując w grupie dokonać analizy wypadku lotniczego i jego przyczynCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lubas, Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Grzegorz Drupka, Ryszard Lubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Lubas
Prowadzący grup: Grzegorz Drupka, Ryszard Lubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lipiec, Tomasz Rogalski
Prowadzący grup: Grzegorz Drupka, Piotr Lipiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lipiec
Prowadzący grup: Grzegorz Drupka, Piotr Lipiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Lipiec
Prowadzący grup: Grzegorz Drupka, Piotr Lipiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)