Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technika kosmiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/S-DU>TK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technika kosmiczna
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykład dotyczy statków kosmicznych, realizowanych przez nie misji i systemów wykorzystywanych w szeroko pojętej technice kosmicznej.

Treści kształcenia

- Podstawowe zagadnienia z zakresu astrounautyki i astronomii; misje near-space, loty suborbitalne, orbitalne, międzyplanetarne i międzygwiezdne.

- Układ słoneczny, budowa, stan eksploracji

- Misje near-space, budowa systemów wznoszących, zasobników i systemów hamujących. Omówienie przykłądowej misji.

- Loty suborbitalne; samoloty kosmiczne, budowa, teoria lotu, przykłady

- Loty suborbitalne; samoloty kosmiczne w układzie kadłubopłata, budowa, teoria lotu, przykłady

- Loty orbitalne; układy wynoszenia satelitów, parametry orbit, korekcja orbit, powrót z orbity i lot atmosferyczny.

- Loty orbitalne; promy kosmiczne Space-shuttle i Buran, budowa, fazy lotu, przykładowe misje.

- Loty orbitalne; międzynarodowa stacja kosmiczna Alfa, historia, budowa, moduły. systemy, możliwości rozwoju.

- Loty na Księżyc. Programy podboju Księżyca. Misje bezzałogowe i misje Apollo. Budowa rakiet nońnych, modułów załogowych, lądownika księżycowego. Fazy lotu, omówienie przykłądowych misji.

- Loty międzyplanetarne; programy badań planet Wenus i Mars, loty do planet zewnętrznych i na peryferia układu słonecznego, asysta grawitacyjna. Budowa statków kosmicznych wykorzystywanych do lotów międzyplanetarnych, przykładowe misje.

- Omówienie aktualnie realizowanych programów kosmicznych i perspektyw na najbliższe lata. Najważniejsze osiągnięcia i bariery w rozwoju techniki kosmicznej.

- Modelarstwo kosmiczne i rakietnictwo.Polskie programy rakietowe i kosmiczne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Józef Jacek Pawelec - Radiosterowanie i łączność kosmiczna - WKŁ. - 1991

Jacek Nowicki, Krzysztof Zięcina - Samoloty Kosmiczne - WNT. - 1989

Vincent L. Pisacane - Fundamentals of Space Systems - ohns Hopkins University Applied Physics Laboratory Series in Science & Engineering. - 2005

Szczepaniak C., Dychto R. - Pojazdy w kosmosie - Wydaw.Politech.Łódz.,. - 2003

Harford James - Siergiej Korolow - Prószyński i S-ka. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

A. Lawrence - Modern Inertial Technology - Springer-Verlag. - 1993

Walczewski Jacek - Polskie rakiety badawcze - WKŁ. - 1982

Jamie D., Piers B. - Gwiezdny bohater - Prószyński i S-ka. - 2006

Literatura uzupełniająca

Zubrin R. - Narodziny cywilizacji kosmicznej - Prószyński i S-ka. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Opanowanie pogłębionej wiedzy dotyczącej systemów stosowanych w technice kosmicznejwykładrozmowa, obserwacja
Opanowanie pogłębionej wiedzy związanej z teorią lotu statków kosmicznychwykładrozmowa, obserwacja
Umiejętność projektowania i modelowania pojazdów napędzanych silnikami rakietowymi i strumieniowymi.wykładwykonanie modelu kosmicznego i próba w locie

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Opanowanie pogłębionej wiedzy dotyczącej systemów stosowanych w technice kosmicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Opanowanie pogłębionej wiedzy związanej z teorią lotu statków kosmicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)
Umiejętność projektowania i modelowania pojazdów napędzanych silnikami rakietowymi i strumieniowymi.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również stopień osiągnięcia tego efektu jest dużo wyższy niż na ocenę 3 (nieliczne, mniej istotne błędy)nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również stopień realizacji tego efektu przez studenta jest dużo wyższy niż na ocenę 4 (bezbłędnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rzucidło
Prowadzący grup: Paweł Rzucidło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)