Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wytrzymałość materiałów i konstrukcji 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>WMiK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytrzymałość materiałów i konstrukcji 2
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 4 sem. - lotnictwo i kosmonautyka - samoloty st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - lotnictwo i kosmonautyka - zarządzanie ruchem lotniczym st. I-go stopnia
Przedmioty 4 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-awionika st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 4 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-silniki lotnicze st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 4 sem. - lotnictwo i kosmonautyka, pilotaż st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- Równanie różniczkowe linii ugięcia belki zginanej, wyznaczanie przemieszczeń belek – metoda analityczna.

- Linie ugięcia belek: metoda analityczna – sposób Clebscha.

- Metoda analityczno-wykreślna (momentów wtórnych).

- Wyboczenie sprężyste prętów prostych – wzór Eulera, warunki brzegowe, smukłość. Wyboczenie niesprężyste – wzory Tetmajera i Johnsona-Ostenfielda.

- Metody energetyczne, energia sprężysta w prętach rozciąganych, skręcanych i zginanych, energia sprężysta od sił tnących. Siły uogólnione i uogólnione współrzędne – układy Clapeyrona, Twierdzenie Castigliano, wzór Wereszczagina, metoda Maxwella-Mohra, wyznaczanie przemieszczeń belek.

- Zasada najmniejszej pracy Menabrei, równania Maxwella-Mohra, wyznaczanie reakcji w belkach statycznie niewyznaczalnych.

- Ramy płaskie - wyznaczanie sił wewnętrznych.

- Linie ugięcia belek: metoda analityczna – sposób Clebscha.

- Metoda analityczno-wykreślna (momentów wtórnych).

- Wyboczenie sprężyste prętów prostych.

- Metoda Maxwella-Mohra, wyznaczanie przemieszczeń belek.

- Zasada najmniejszej pracy Menabrei, równania Maxwella-Mohra, wyznaczanie reakcji w belkach statycznie niewyznaczalnych. Definicje i klasyfikacja ustrojów ramowych.

- Statyczna próba rozciągania

- Ścisła próba rozciągania

- Statyczna próba ściskania, próba udarności

- Badania twardości metali

- Tensometria oporowa

- Modelowe badania elastooptyczne

- Próba sztywnościowa płatowców

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Wytrzymałość Materiałów - WNT. - 1997

Z. Dyląg, A.Jakubowicz, Z. Orłoś - WytrzymałośćMateriałów - WNT. - 1997

M. Bijak-Żochowski, A. Jaworski, G. Krzesiński, T. Zagrajek - Wytrzymałość konstrukcji - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2004

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Zadania z wytrzymałości materiałów - WNT. - 1997

M. Niezgodziński, T. Niezgodziński - Wzory, wykresy i tablice wytrzymałośćiowe - WNT. - 1996

Literatura do samodzielnego studiowania

Z.Brzoska - Wytrzymałość materiałów - PWN. - 1979

Literatura uzupełniająca

M. Banasiak - Ćwiczenia laboratoryjne z wytrzymałości materiałów - PWN. - 2000

M. Kopkowicz - Metody doświadczalne badań konstrukcji - Oficyna wydawnicza PRz. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałówWykładegzamin cz. pisemna
Posiada umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych elementarnych przypadków struktur nośnychćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna
Umiejętność korzystania z katalogów i normćwiczenia rachunkowe, laboratoriumegzamin cz. pisemna
Umiejętność posługiwania się urządzeniami do badań wytrzymałościowychPosiada wiedzę umożliwiającą wykonywanie podstawowych eksperymentów wytrzymałościowychlaboratoriumzaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę teoretyczną z zakresu podstaw wytrzymałości materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie przedmiotu uzupełnioną wiadomościami z zalecanej literaturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu przedmiotu wraz z dogłębną znajomością zagadnień z nim związanych, po przeprowadzeniu dodatkowych, samodzielnych studiów zalecanej literatury
Posiada umiejętności w zakresie obliczeń wytrzymałościowych elementarnych przypadków struktur nośnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umiejętność rozwiązywania przykładów o podwyższonym stopniu trudnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umiejętność rozwiązywania przykładów o wysokim stopniu trudności, wymagającą studiów zalecanej literatury
Umiejętność korzystania z katalogów i normnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również
Umiejętność posługiwania się urządzeniami do badań wytrzymałościowychPosiada wiedzę umożliwiającą wykonywanie podstawowych eksperymentów wytrzymałościowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopecki
Prowadzący grup: Mateusz Jachym, Radosław Kołodziejczyk, Tomasz Kopecki, Tomasz Lis, Ireneusz Szczęsny, Łukasz Święch, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopecki
Prowadzący grup: Tomasz Kopecki, Tomasz Lis, Monika Lubas, Łukasz Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Bednarz, Tomasz Kopecki, Tomasz Lis, Natalia Marszałek, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopecki
Prowadzący grup: Arkadiusz Bednarz, Tomasz Kopecki, Tomasz Lis, Łukasz Święch, Lucjan Witek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kopecki
Prowadzący grup: Tomasz Kopecki, Kamil Kucharski, Tomasz Lis, Monika Lubas, Łukasz Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Arkadiusz Bednarz, Tomasz Kopecki, Kamil Kucharski, Tomasz Lis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)