Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy narzędziowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-DI>SN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy narzędziowe
Jednostka: Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-komp. wspom. wytwarzanie, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł dotyczy doboru i konfiguracji narzędzi skrawających stosowanych w obróbce ubytkowej

Treści kształcenia

- Wprowadzenie. Charakterystyka pracy narzędzi skrawających, kształtowanie powierzchni przedmiotu w obróbce skrawaniem.

- Klasyfikacja, budowa i rozwiązania konstrukcyjne narzędzi. Odmiany konstrukcyjne, sposoby mocowania ostrza, dokładność mocowania.

- Systemy narzędziowe dla toczenia i frezowania - rodzaje obróbki, konfiguracje, kryteria doboru

- Systemy narzędziowe dla wiercenia i gwintowania - rodzaje obróbki, konfiguracje, kryteria doboru

- Trendy w budowie narzędzi skrawających. Kierunki rozwoju narzędzi skrawających, rozwój materiałów narzędziowych i powłok ochronnych.

- Systemy narzędziowe dla toczenia - przegląd rozwiązań, dobór dla zadanej geometrii i materiału przedmiotu obrabianego

- Systemy narzędziowe dla frezowania - przegląd rozwiązań, dobór dla zadanej geometrii i materiału przedmiotu obrabianego

- Systemy narzędziowe dla obróbki otworów i gwintów - przegląd rozwiązań, dobór dla zadanej geometrii i materiału przedmiotu obrabianego

- Wpływ geometrii ostrza na przebieg obróbki. Dobór łamacza wióra, materiału narzędziowego.

- Wpływ sposobu geometrii narzędzi i parametrów skrawania na uzyskiwaną chropowatość powierzchni po obróbce

- Dobór systemów narzędziowych i parametrów skrawania dla procesu technologicznego toczenia - projekt

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Cichosz P. - Narzędzia skrawające - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2009

Olszak W. - Obróbka skrawaniem - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Katalogi narzędziowe wybranych firm - . -

- Poradnik obróbki skrawaniem, Sandvik - . -

Literatura uzupełniająca

Habrat W. - Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora - Wydawnictwo KaBe, Krosno. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę w zakresie systemów narzędziowych stosowanych w obróbce skrawaniem.wykład, laboratoriumzaliczenie cz. pisemna
Posiada podstawową wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych na narzędzia skrawające, ich właściwości i obszarów zastosowania.wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna podstawowe zasady doboru systemu narzędziowego oraz parametrów skrawania stosowanych w obróbce skrawaniem. wykładzaliczenie cz. pisemna
Potrafi dobierać system narzędziowy oraz określać parametry skrawania dla podstawowych metod obróbki skrawaniem z wykorzystaniem katalogów narzędziowych, programów komputerowych oraz metod doświadczalnych.laboratoriumsprawozdania z laboratorium, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę w zakresie systemów narzędziowych stosowanych w obróbce skrawaniem.
Posiada podstawową wiedzę w zakresie nowoczesnych materiałów stosowanych na narzędzia skrawające, ich właściwości i obszarów zastosowania.
Zna podstawowe zasady doboru systemu narzędziowego oraz parametrów skrawania stosowanych w obróbce skrawaniem.
Potrafi dobierać system narzędziowy oraz określać parametry skrawania dla podstawowych metod obróbki skrawaniem z wykorzystaniem katalogów narzędziowych, programów komputerowych oraz metod doświadczalnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Sałata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Sałata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Sałata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Sałata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Habrat
Prowadzący grup: Witold Habrat, Marcin Sałata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)