Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowoczesne procesy odlewnicze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-DU>NPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowoczesne procesy odlewnicze
Jednostka: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Grupy: Przedmioty 2 sem. - mechanika i budowa maszyn-komp. wspom.wytwarzanie, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera podstawowe zagadnienia dotyczące nowoczesnych procesów odlewniczych

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne. Podział nowoczesnych technologii odlewniczych. Komputerowe wspomaganie procesów odlewniczych

- Odlewanie ciśnieniowe

- Odlewani kokilowe

- Odlewanie niskociśnieniowe

- Odlewanie ciągłe

- Odlewanie precyzyjne

- Odlewanie ciśnieniowe na maszynach zimnokomorowych

- Odlewanie ciśnieniowe na maszynach gorącokomorowych

- Nowoczesne stanowiska przygotowania ciekłego metalu

- Grawitacyjne odlewanie kokilowe stopów aluminium

- Odlewanie niskociśnieniowe. Wytwarzanie rdzeni metodą Hot box i Could box

- Odlewanie precyzyjne. Stanowisko przygotowania zestawu modelowego

- Odlewanie precyzyjne. Zrobotyzowane stanowisko wytwarzania form ceramicznych

- Projektowanie układów wlewowych. Komputerowa symulacja procesu wypełniania wnęki formy i krzepnięcia odlewu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Poradnik Inżyniera Odlewnictwo. Tom 1, Tom 2, WNT 1986 - - . -

Opiekun Z., Orłowicz W., Stachowicz F. - Techniki wytwarzania - Politechnika Rzeszowska. - 2015

Orłowicz W. - Laboratorium. Odlewnictwo - Skrypt. Politechnika Rzeszowska,. - 1987

M. Perzyk - Odlewnictwo - . - 2004

M. Szweycer - Metalurgia i odlewnictwo - . - 2002

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Opiekun Z., Orłowicz W., Stachowicz F.: Techniki wytwarzania, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1998 - - . -

Orłowicz W.: Laboratorium. Odlewnictwo. Skrypt. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów 1987 - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Górny Z.: Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. WNT, Warszawa, 1992. - - . -

Klimpel A.: Technologia spawania i cięcia metali. Wyd. Politechniki Śląskiej, gliwice, 1998. - - . -

Literatura uzupełniająca

Tasak E.: Metalurgia spawania. Wyd. jak, Kraków, 2008. - - . -

Prowans S.: Struktura stopów. Wyd. PWN, Warszawa, 2000. - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębioną wiedzę związaną z zastosowaniem nowoczesnych technologii odlewniczych w projektowaniu i wytwarzaniu części maszynwykład, laboratoriumkolokwium
Zdobywa wiedzę obejmującą umiejętność formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich dotyczących nowoczesnych procesów odlewania części maszyn.wykład, laboratoriumkolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę związaną z zastosowaniem nowoczesnych technologii odlewniczych w projektowaniu i wytwarzaniu części maszyn

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Trytek
Prowadzący grup: Marek Mróz, Andrzej Trytek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kupiec
Prowadzący grup: Bogdan Kupiec, Marek Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kupiec
Prowadzący grup: Bogdan Kupiec, Marek Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kupiec
Prowadzący grup: Bogdan Kupiec, Marek Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Kupiec
Prowadzący grup: Bogdan Kupiec, Marek Mróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)