Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kontrola i badania nieniszczące

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/K-ZU>KiBN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kontrola i badania nieniszczące
Jednostka: Katedra Odlewnictwa i Spawalnictwa
Grupy: Przedmioty 3 sem. - mechanika i budowa maszyn-komp. wspom.wytwarzanie, nst. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zawiera zagadnienia dotyczące badań nieniszczących

Treści kształcenia

- Badania wizualne.

- Badania penetracyjne. Badania magnetyczno-proszkowe.

- Metoda prądów wirowych. Badania powłok i udziału ferrytu.

- Badania ultradźwiękowe.

- Badania radiograficzne.

- Badania wizualne. badania penetracyjne. Badania magnetyczno-proszkowe.

- Badania prądami wirowymi.

- Badania ultradźwiękowe.

- Badania powłok i udziału ferrytu.

- Badania radiograficzne

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Lewińska-Romicka A. - Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii - WNT, Warszawa. - 2001

D. Senczyk - Radiografia przemysłowa - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 2005

Lewińska-Romicka A. - Badania nieniszczące rur metalowych metodą prądów wirowych - PWN, Warszawa. - 1991

R. Jawor, J.Kozłowski, M.K. Lipnicki: - Badanie złączy spawanych wg norm europejskich. Kontrola ultradźwiękowa - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 2002

J. Chuchryj, M. Stachurski - Badania złączy spawanych wg norm europejskich. Kontrola penetracyjna i magnetyczno-proszkowa - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 2003

Literatura do samodzielnego studiowania

Obraz J.: Ultradźwięki w technice pomiarowej. WNT, Warszawa 1983. - - . -

Ostrowski R., Bigda Cz., Bigda L. - Wykrywanie wad powierzchniowych metodami penetracyjnym - WNT. - 1972

Deputat J. - Badania ultradźwiękowe - Wyd INŻ, gliwice. - 1979

J. Czuchryj - Badania złączy spawanych wg norm europejskich. Kontrola wizualna - Wyd. Biuro Gamma, Warszawa. - 2002

Literatura uzupełniająca

Orłowicz W.: Zastosowanie ultradźwięków w odlewnictwie. Krzepnięcie Metali i Stopów nr 45, r. - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w badaniach nieniszczącychwykład, ćwiczenia laboratoryjnekolokwium, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych
Potrafi planować i przeprowadzać badania i pomiary metodami nieniszczącymiwykład, ćwiczenia laboratoryjnekolokwium, sprawozdania z ćwiczeń laboratoryjnych

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu zakresu badań nieniszczących stosowanych w procesach wytwarzania i eksploatacji części maszynnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada umiejętność wykorzystania w podstawowym stopniu zdobytej wiedzy teoretycznej w prostych zastosowaniach praktycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi w pełni wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce przemysłowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Prowadzący grup: Magdalena Jacek-Burek, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz, Mirosław Tupaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mróz, Zenon Opiekun
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Magdalena Jacek-Burek, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz, Mirosław Tupaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dec, Magdalena Jacek-Burek, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Magdalena Jacek-Burek, Marek Mróz, Zenon Opiekun, Antoni Orłowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mróz, Mirosław Tupaj
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Marek Mróz, Antoni Orłowicz, Magdalena Radoń, Mirosław Tupaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Mróz, Mirosław Tupaj
Prowadzący grup: Andrzej Dec, Marek Mróz, Antoni Orłowicz, Magdalena Radoń, Mirosław Tupaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)